Manon Vanderkaa: ‘Nu is het tijd voor de gepensioneerden!’

20 sep 2019 Landelijk

“Net als veel andere Nederlanders luisterde ik dinsdag naar de Troonrede 2019. De koning opende en sloot af met de woorden van een 96-jarige Engelandvaarder. Erg mooi, in het jaar dat we 75 jaar bevrijding herdenken. Vrijheid moeten we koesteren.
Maar over senioren hoorden we verder niets. En dat terwijl er sprake is van koopkrachtdaling en toenemende onzekerheden voor een aanzienlijk deel van hen.”

“De troonrede stelde: ‘Nederland is een land van vrijwilligers’. En ook ‘vertrouwen begint bij een stevig sociaal netwerk van familie, vrienden, geloofsgemeenschappen en verenigingen’. Als KBO-PCOB sluiten wij ons daar van harte bij aan. Vrijwilligers en mantelzorgers maken het verschil en brengen waarden van zorgzaamheid, solidariteit en burgerschap dagelijks in de praktijk. Wat ons betreft zou daar vanuit maatschappij en overheid wel wat meer steun en waardering tegenover mogen staan.”

Veel onzekerheid

“Alle Nederlandse huishoudens zouden volgens de troonrede uitkomen op een financiële plus in 2020. Maar duik je dan de cijfers in, dan zie je dat er nog veel onzeker is. Vooral voor gepensioneerden. Ze hebben de kleinste koopkrachtverbetering, en dat na tien jaar van koopkrachtstagnatie en -daling. Maar de koopkrachtkloof tussen werkenden en mensen die hebben gewerkt neemt nog verder toe. Zeker als er gekort wordt op pensioenen. Hierover hebben we als KBO-PCOB het laatste nog niet gezegd… Wij blijven strijden voor een krachtige positie van senioren.”

Steviger beleid nodig

“Belangrijk thema voor ouderen is wonen. Het beleid daarop kan nog wat steviger. Nu zet de regering vooral de starters centraal. Langer thuis wonen en seniorenwoningen lijken daardoor op de achtergrond te raken. Net als veiligheid in en rond het huis. Veel aandacht is er voor de context van internationale conflicten. Maar wat ons betreft moet er ook oog zijn voor zorg en veiligheid dichtbij.”

“Senioren gaan niet langer wachten tot dit kabinet eindelijk het vizier echt op hen richt. Onze boodschap brengen we sterker dan ooit naar Den Haag: kabinet, het is tijd voor de gepensioneerden!”

Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB

Dit bericht verscheen eerder op KBO-PCOB

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden