Maatwerkgesprekken

7 okt 2016 Ede Lunteren

Waarom een maatwerkgesprek

Als u de gemeente ondersteuning vraagt voor bijv. hulp in het huishouden, woningaanpassing en/of vervoer dan gaat de gemeente met u een zgn. maatwerkgesprek voeren. De gemeente maakt met u een afspraak over het tijdstip van het gesprek en geeft u info over de inhoud van zo’n gesprek. We hebben voor u op een rijtje gezet wat het maatwerkgesprek inhoudt en hoe u zich daarop goed voorbereidt.

Wat is een maatwerkgesprek
In het maatwerkgesprek gaat de WMO-consulent met u in gesprek om een compleet beeld te krijgen van uw situatie. Over de aanvraag en of u op andere gebieden hulp nodig heeft.

De consulent zoekt met u uit welke mogelijkheden u zelf (nog) heeft en wat de bijdrage van familie, mantelzorger(s) en buren kan zijn. Pas daarna komt aan de orde welke bijdrage de gemeente kan leveren. En dat zal nooit meer zijn dan de goedkoopste passende oplossing.

Als u de gemeente ondersteuning vraagt voor bijv. hulp in het huishouden, woningaanpassing en/of vervoer dan gaat de gemeente met u een zgn. maatwerkgesprek voeren. De gemeente maakt met u een afspraak over het tijdstip van het gesprek en geeft u info over de inhoud van zo’n gesprek. We hebben voor u op een rijtje gezet wat het maatwerkgesprek inhoudt en hoe u zich daarop goed voorbereidt.

Inhoud maatwerkgesprek
In het maatwerkgesprek gaat de WMO-consulent met u in gesprek om een compleet beeld te krijgen van uw situatie. Over de aanvraag en of u op andere gebieden hulp nodig heeft.

De consulent zoekt met u uit welke mogelijkheden u zelf (nog) heeft en wat de bijdrage van familie, mantelzorger(s) en buren kan zijn. Pas daarna komt aan de orde welke bijdrage de gemeente kan leveren. En dat zal nooit meer zijn dan de goedkoopste passende oplossing.

Onafhankelijke ondersteuning bij het maatwerkgesprek
Het maatwerkgesprek is erg belangrijk. De gemeente zal op basis van de informatie, die het maatwerkgesprek oplevert, de beslissing op de aanvraag nemen. Het is begrijpelijk dat veel mensen hier tegen op zien. Daarom is in de wet opgenomen dat er onafhankelijke ondersteuning van cliënten moet zijn. Ook de gemeenteraad van Ede heeft dat op verzoek van de samenwerkende ouderenbonden uitdrukkelijk in de verordening maatschappelijke ondersteuning opgenomen.

U mag zich door iedereen laten bijstaan: een gemachtigde, familielid, mantelzorger, een professioneel verzorgende, buren, een goede vriend of ieder ander waarin u vertrouwen heeft.

Leden van de afdeling kunnen zich bij het maatwerkgesprek laten helpen door een van de vrijwillige ouderenadviseurs (VOA’s) van de afdeling.Voor de leden is dat gratis. U kunt daarover contact opnemen met Herman van den Berg, coördinator VOA’s, tel. 0318 – 636869 of  06 53 51 85 22.

Ondersteuning bij een maatwerkgesprek is ook mogelijk door de organisatie MEE-Veluwe. MEE-Veluwe wordt betaald door de gemeente en is voor u gratis. MEE-Veluwe kunt u ook inschakelen voordat u een hulpvraag bij de gemeente indient. Zij helpt u bij de voorbereiding van het gesprek en kan eventueel ook aanwezig zijn bij het gesprek. U kunt telefonisch contact opnemen met MEE Veluwe via telefoonnummer 055 526 92 00. Zij is van maandag tot en met vrijdag van 08.30 – 17.00 uur bereikbaar. U kunt ook een e-mail sturen naar info@meeveluwe.nl.

Tips voor maatwerkgesprekken
Een goede voorbereiding van het maatwerkgesprek is belangrijk. Daarom hierbij enkele tips:
– Doe u niet flinker voor dan u bent !!
– Ga niet akkoord met enkel een telefonisch maatwerkgesprek en vraag vooraf schriftelijke informatie over de bedoeling van het gesprek.
– Denk goed na welke hulp u nodig heeft, zoals bij het schoonmaken van uw huis, het opbouwen van contacten, vervoer of het doen van uw administratie. Voor huishoudelijke hulp heeft de gemeente normen vastgesteld. Maximaal 2 uur voor schoonmaakhulp en maximaal 1,5 uur voor hulp bij het opbouwen van contacten, vervoer of het doen van uw administratie. Vindt u die zorg niet voldoende vraag dan naar maatwerk en geef aan waarom u dat vindt.
– Zet vooraf punten op papier. Een handige puntenlijst vindt u op de website van Icare:http://www.ledenvereniging.nl/stroomschema/keukentafelgesprek.
– Ga na wie u willen helpen en of dat voor hen ook wel mogelijk is. Bedenk: de gemeente kan mantelzorg niet verplichten.
– Vraag altijd of en zo ja hoe hoog uw de wettelijke eigen bijdrage is die u moet betalen.
– De gemeente vraagt in sommige gevallen naar de mogelijkheid van eigen bijdragen van uzelf of kinderen. Naar onze mening mag de gemeente dat op grond van de wet niet afdwingen.
– De gemeente kan u naar een “algemene voorziening” verwijzen, zoals een activiteit in het buurthuis. Vraag ook dan naar de eigen bijdrage.
– Denk er over na om de hulp buiten de gemeente om te regelen als de eigen bijdrage (bijna) even hoog is als de kosten. Dat scheelt u veel rompslomp.
– Vraag om nieuw overleg als de gemeente of de WMO-consulent uw aanvraag geheel of gedeeltelijk wilt afwijzen en u het daar niet mee eens bent.

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met het besluit van de gemeente om uw aanvraag geheel of gedeeltelijk af te wijzen dan kunt u daartegen een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Ede. Ook is het mogelijk de rechtbank te vragen een zogenaamde voorlopige voorziening te vragen. De gemeente geeft u bij de beslissing op de aanvraag aan wat u in dat geval moet doen.

Folder gemeente Ede

De gemeente Ede heeft in september 2016 een nieuwe folder met informatie over het maatwerkgesprek uitgegeven. Die folder staat (nog) niet op de website van de gemeente. Daarom hebben we hieronder een link naar die folder opgenomen.

Folder-gemeente-Ede-maatwerkgesprek-september-2016

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden