Maandelijkse Info

23 mrt 2021 Franeker

Info 313

Info no. 313                                                                       Franeker, januari 2023

Geachte leden en belangstellenden,  En dan is er alweer een jaar voorbij. Voor sommigen een mooi jaar met veel reden tot dankbaarheid, voor anderen een jaar om maar spoedig te vergeten. Het zal voor iedereen verschillend wezen. Velen zullen zich ook steeds meer realiseren dat we al zo lang meegaan en dat ons einde wel zal naderen en dan lazen we vroeger thuis, net als bij velen van u, over de vergankelijke mens en de eeuwige God. Die psalm die begint met de belijdenis dat God ons een toevlucht was en dat van generatie op generatie is en de psalm eindigt dan met de bede of God het werk van onze handen wil bevestigen. Psalm 90, U kent het. En leest u daarna psalm 91over hen die in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten bij Hem die onze toevlucht is op wie wij vertrouwen. Ook in het komende nieuwe jaar. Wat dat jaar ons ook brengen mag.  Hij zal zijn engelen bevelen u op handen te dragen. Lied 511 van het nieuwe liedboek v.d. kerken zegt het zo”

Door goede machten trouw en stil omgeven,
behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar/
zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven,
en met u ingaan in het nieuwe jaar. 

Het bestuur wenst u een gezegend nieuwjaar toe.                  

Uit het bestuur: In het bestuur zijn we weer op sterkte gebracht door het toetreden van Tineke de Vries. Tineke neemt de taken van Sietske Oosting over per 1 januari 2023.
De secretariaatswerkzaamheden werden opnieuw verdeeld. Het grootste deel komt bij Albert Hovinga te liggen, Sander en Albert maken de agenda en behandelen de ingekomen stukken, terwijl de Info voortaan door Jan Meijers verzorgt zal worden. Ook de andere bestuursleden krijgen een stukje van de taart, anders wordt Albert overvoerd, hij behoudt de ledenadministratie ook nog.
Het vrijwilligersleger is tot onze grote vreugd ook weer op peil. Henk en Tsjikke Bos zijn verhuist naar Roordastate en tegelijkertijd heeft Henk te kennen gegeven te stoppen met de bezorging van het Magazin, die taak zal door Bote Algra verricht worden Bote, van harte welkom en Henk bedankt voor veel jaren vrijwilligerswerk voor onze vereniging.
Door het stoppen van Dick Fokkema met zijn werkzaamheden voor de bezoekerscommissie was het toch weer een heet hangijzer wie dat werk op zich zou willen nemen. Op  maandag 5 dec. die dag van de grote kindervriend, kreeg ik het verzoek contact op te nemen met Etty Hovinga. Dit resulteerde in een gesprek over de werkzaamheden van de secretaris van de bezoekers commissie, en dat had weer tot resultaat dat Etty onze nieuwe vrijwilligster zal worden die samen met Jan Meijers de commissie gaat aansturen. U snapt wel,  ik geloof weer onvoorwaardelijk in St. Nicolaas. Etty geweldig en welkom.

Evaluatie 15 dec.’22. We hebben een bepaalde standaard hoog te houden wat betreft het gehalte van onze Advent/Kerstvieringen en ik heb sterk de indruk dat de viering van 15 dec. weer uitstekend geslaagd is. Het bestuur, samen met ds. van. van Olffen, kwam tot een prachtige liturgie. Het werd een  mooie middag. Jochem Schuurman kan bij ons niet stuk en Inge Teertstra evenmin. En de samenwerking tussen die beiden had een prachtig gehalte. Het verhaal van deze middag was grotendeels gebaseerd op historische feiten en viel uitstekend in de smaak. Samenzang gaf gelegenheid om toch even de mond open te doen, maar verder was het muisstil in de zaal Behalve natuurlijk in de pauze. De traditionele “Poeiermolke” en de  Kerstkrans viel, zoals te verwachten, uitstekend in de smaak.

Mutaties: We hebben in de Info nog niet genoemd het overlijden van Geertruida Iedema-Adema van de Klaarkampstraat 98. Zij overleed 7-12-’22. Ook mevr. C. Visbeek-Hoekstra, Dekemastraat 34 in Tzum. Is overleden. Zij werd 93 jaar. Dan overleed op 5-11-’22 dhr. E. Pietersma. Hij woonde van Aylvaweg 29g in Witmarsum. Op 13 dec. overleed mevr. Kingma, Zij werd 83 jaar.
Verhuisd:  Er zijn in de voorbije periode een aantal leden verhuisd, en tevens een (klein)aantal leden heeft onze vereniging verlaten. Ook hebben we een paar nieuwe leden mogen inschrijven. In het kader van de wet op de privacy noemen we geen namen en adressen
De nieuwjaarsbijeenkomst: Een zeer geslaagd evenement. Koffie, thee, soesjes, een toast door de voorzitter uitgesproken, alle ingrediënten waren aanwezig. Veel gekakel en soms een goed gesprek en voor wie even niet wilde praten die kon kijken naar de video van “de Van Rossums in Franeker”’ en ook nog naar onze voormalig koningin die haar verjaardag eens in Franeker vierde.(2008)    Zei die niet aanwezig waren hebben een leuke bijeenkomst gemist.                                            

                                                                          Hartelijk gegroet:     Jan Meijers

 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden