Maandelijkse Info

23 mrt 2021 Franeker

I

Info no. 308                                                            

Geachte leden en belangstellenden,                                                                          Franeker, juni 2022

De laatste Info van het seizoen 2021- 2022. Opnieuw een periode waar corona een grote rol heeft gespeeld en waardoor bijeenkomsten en bepaalde activiteiten soms niet door konden gaan. Toch wil het bestuur vanaf deze plaats iedereen bedanken voor zijn of haar inbreng om datgene, wat wel mogelijk was, te doen slagen of te realiseren.

*Van de bestuurstafel:

-Verslag reisje van 18 mei 2022:

Met ruim 50 personen gingen we eerst naar De Koperen Hoogte aan de snelweg vlakbij Zwolle. Velen zullen het hoge hotel/restaurant vanaf de snelweg wel eens hebben gezien. Op de 14’etage bevindt zich een draaiend restaurant en aan de buitenkant zitten de twee liften. Dat alleen was al heel bijzonder. Het voelde als een “kermisattractie”. Persoonlijk leek het mij niets maar het viel reuze mee. Boven had je een prachtig uitzicht en van het draaien merkte je bijna niets. Na de koffie met gebak naar Luttenberg.

Daar kregen we een presentatie van klompenkunstenaar Martin Dijkman. In één woord geweldig! Een vlotte verteller en zeer leerzaam. Een klomp wordt gemaakt van populieren- of wilgenhout. Hij maakte in korte tijd van een houtblok een klomp en deze kregen we als herinnering mee naar Franeker. Ook liet hij ons vele aparte modellen zien. In 2021was hij kampioen klompenmaker van Nederland.  Hij heeft over de hele wereld gereisd om demonstraties te geven en daar waren/zijn zijn klompen heel geliefd. Maar….het grote pronkstuk dat we hebben gezien is de “Nachtwacht van Rembrandt”, op ware grootte gemaakt van 30.000 hele kleine klompjes. Drie jaar is daar aan gewerkt samen met heel veel vrijwilligers. Indrukwekkend, wat een prestatie. Ook de lunch was daarna in Luttenberg.

Via een hele mooie route richting Giethoorn voor het drie gangen diner in restaurant “Otterskooi”.

Misschien moe, maar zeker voldaan, weer terug richting Franeker. We kunnen terugkijken op een prachtige dag onder geweldige weersomstandigheden. Het was zeer gezellig. Ook in de bus met zo nu een dan een passend verhaal, woordje, gedichtje enz. Albert Hovinga, bedankt voor de organisatie. Het is behoorlijk veel werk maar kwam hij er niet uit dan was daar altijd nog Jaap Osinga voor assistentie.

-Situatie bestuur:

Zoals u in vorige Info’s al heeft kunnen lezen, waren we op zoek naar twee bestuursleden. Op dit moment is het echter nog maar één! Jan Meijers schrijf het volgende:

Na even een dipje en een gering ongenoegen t.a.v. ons hoofdbestuur verwerkt te hebben heb ik besloten mijn functie maar gewoon voort te zetten. De leden van de bezoekerscommissie vonden dit wel een goed idee, en ook het bestuur kon zich hier wel in vinden. Vandaar de mededeling dat u voorlopig nog niet van mij af bent…….. Bedankt Jan en ik denk dat niemand dat een bezwaar vindt.

Maar nu nog wel op zoek naar een nieuwe secretaris. Tot op heden (19 mei) is dat nog niet rond.

Als u wordt benaderd voor deze functie, zeg dan niet meteen “nee” maar denk er eerst goed over na. Zoals al vaker is gezegd: bij een afdeling met ruim 320 leden moet dit toch mogelijk zijn!

*RegelZorg:

Automobilisten kunnen zich via RegelZorg Rijbewijskeuringen in Fysio De Trije op do. 9 juni a.s. medisch laten keuren voor verlenging van hun rijbewijs. Kosten €55.00

Afspraak maken voor dit spreekuur: www.regelzorg.nl of overdag via de afsprakenlijn: 088-23 23 300.

Voor het laten invullen van een rapport oogarts gaat u naar: www.regelzorg.nl/oogarts of belt u ons.

*Tot slot:

Eind juni ontvangt u bij het Magazine ook het nieuwe jaarboekje 2022- 2023. Allen een goede zomer toegewenst, daarbij denken we ook aan hen die met zorg, ziekte of andere problemen hebben te maken.       ….“Vader, Gijzelf zijt in ons midden, o Heer, wij zijn van Uw geslacht”…. uit lied 981.

 

Een hartelijke groet, ook namens het bestuur,                    Ditta Burggraaff-Siebesma, secretaris

 

Teken de petitie omtrent Pensioenwet

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. Daarom: pas de pensioenwet aan! Teken de petitie!

Petitie Pensioenwet