Maandelijkse Info

23 mrt 2021 Franeker

Info no. 308                                        Banknr.: NL17 RABO 0118 3712 74  t.n.v. PCOB Franekeradeel

Geachte leden en belangstellenden,                                                                     Franeker, augustus 2022

Dit is de eerste Info voor het seizoen 2022–2023.

Als we met deze info bezig zijn is het begin augustus de “Oogstmaand”. Prachtig mooi zomerweer.

En wat hebben we kunnen genieten van de Tall Ships in Harlingen, de PC in Franeker die weer normaal doorgang kon vinden. Het Skûtsjesilen van zowel de SKS als IFKS.

 

We werden erg opgeschrikt door het bericht dat we kregen dat onze secretaris Ditta Burggraaff-Siebesma in het ziekenhuis was opgenomen. Zij was getroffen door een herseninfarct. Na een week MCL kon zij overgebracht worden naar Revalidatie Noorderbreedte in Leeuwarden. Gelukkig gaat het nu edelijk goed met haar. Als u deze info leest is zij inmiddels weer thuis waar zij nog wel begeleiding en oefeningen krijgt.

 

Van de bestuurstafel:

Het zal u niet ontgaan zijn dat we al enige tijd op zoek waren naar een nieuwe secretaris. Tenslotte had Ditta na 8 jaar trouwe dienst het wel verdiend om afgelost te worden. Was de wisseling van de wacht in eerste instantie nog niet dringend, nu is dat echter wel het geval. Ditta haar gezondheid staat op het eerste plan. D.w.z. dat zij per direct ophoudt. Wij als bestuur gaan dus met nog groter elan proberen een opvolger te vinden. In tussentijd nemen Albert Hovinga en Sander de Zeeuw de honneurs waar, maar dat is natuurlijk een onwenselijke situatie. Hopelijk vinden we snel een nieuwe secretaris.

 

Overleden.

Op 6 juni 2022 overleed ons lid Dhr. Rients Kootstra.

Op 15 juni 2022 overleed ons lid Mevr. Hinke Idsardi-de Boer. Boven de rouwkaart stond de tekts:

“Fan hearlikheid ta hearlikheid ferheven, ferlieze wy ús grutste diamant”.

Op 25 juni 2022 overleed ons lid Mevr. Reinskje Hofstra-de Boer. Boven de rouwkaart stond de tekst:

“Vertrouw op de Here ten allertijden”.

Op 15 juli 2022 overleed Mevr. Hiltje Zorgdrager-Hofstra (Hilly). Boven de rouwkaart stond de tekst:

Hij voert mij al zachtkens aan wateren der rust”. (Psalm 23b:1)

Voor de nabestaanden Gods nabijheid toegewenst voor nu en de komende tijd.

 

Nieuw e-mailadres:

Op het moment dat u het nieuwe jaargidsje 2022-2023 van de PCOB afd. Franeker en Omstreken heeft ontvangen met alle recente bestuurs gegevens, heb ik een nieuw e-mailadres gekregen. Mijn nieuwe e-mailadres is: Alberthovinga2611@gmail.com Wilt u dit e-mailadres aanpassen in uw jaargidsje.

 

Ledenbijeenkomst op donderdag 29 september 2022, 14.30 uur in “de Rank”.

Na twee jaar van uitstel i.v.m. corona, komt weerman Klaas Ybema uit Workum met het onderwerp: “Veranderingen van het weer”. Krijgen we na een mooie en droge zomer ook een mooie herfst? We horen er vast meer over en hopen elkaar na een lange periode weer te ontmoeten.

 

Tot slot:

Wij willen ons verbonden voelen met mensen die slachtoffer zijn van oorlog en mishandeling.

Wij bidden voor hen als een teken, dat wij niet willen toegeven aan de wetten van macht en geweld.

Geef ons een krachtig geloof, God, zodat wij uw bedoelingen met de mensen voor ogen blijven houden.

 

Ontvang een hartelijke groet, namens het bestuur, maar ook van Ditta Burggraaff-Siebesma.

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden