Locatie ledenmiddag

23 apr 2023 Groningen

De ledenmiddag vindt zoals gebruikelijk plaats in de Mennozaal van de Doopsgezinde kerk, Oude Boteringestraat 33.

Voorlopig is op 10 mei onze laatste ledenmiddag voor de zomervakantie. In de maanden juni, juli en augustus zijn er geen ledenmiddagen. Op 13 september gaan we weer verder, maar mogelijk maken we dan gebruik van een andere locatie. Veel leden hebben kenbaar gemaakt, dat ze wel willen komen, maar dat de Doopsgezinde kerk voor hen moeilijk te bereiken is nu sinds vorig jaar zomer de bus niet meer op de Grote Markt stopt. Ook is er geen parkeergelegenheid en men zou moeten uitwijken naar de parkeergarage aan de Ossenmarkt of onder het Forum, en dat tegen aanzienlijke kosten. Het bestuur zal proberen een locatie te vinden waar een parkeergelegenheid is, en waar ook een bushalte is. In de juni of juli/augustus uitgave van onze nieuwsbrief zullen we u definitief uitsluitsel geven. Maar voor de mei-bijeenkomst hoop ik u nogmaals in groten getale te mogen begroeten op onze vertrouwde stek, de Mennozaal in de Doopsgezinde kerk.

Namens het bestuur,
Sylvia Oosterhuis

 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden