Lidmaatschap en contributies

17 dec 2020 's-Gravenzande-Heenweg-Monster

Lidmaatschap

Als u de 50 gepasserd bent, komt u in een levensfase dat het besef groeit dat er veel zaken die je gezamenlijk kunt aanpakken en/of samen kunt bespreken. Samen sterk. Samen bereik je meer. Bent u ook die mening toegedaan, kies dan om u aan te sluiten bij een ouderenbond. Want zeker bij het ouder worden, zijn er nog vele zaken waar we zo onze mening over hebben. Via ons lidmaatschap van de bond kunnen we meepraten en meesturen. Ons standpunt doet er toe! Wat ons betreft is die ouderenbond natuurlijk de PCOB. Daar waar mogelijk is werken we ook volop samen met de andere ouderenbonden. Als goed voorbeeld daarvan is de “Senioren Adviesraad Westland” (SARW).

Niet ieder lid kiest er voor ook actief mee te werken met de PCOB. Natuurlijk willen wij graag dat u dat wel doet, maar het hoeft niet. U bent daar geheel vrij in. Maar…. in alle besprekingen, plaatselijk, provinciaal en landelijk telt het gewicht van het getal, Hoe meer leden hoe beter. Dus….?

Contributies

Penningmeester,  Maarten van den Berg, telefoon 0174-41 42 65

Bankrekening NL 69 RABO 0192 0951 88 tnv PCOB ‘s-Gravenzande – Heenweg – Monster

Lidmaatschap en contributie geldt voor voor een KALENDERJAAR.

De jaarlijkse contributie is sinds 2016 NIET verhoogd en is, evenals vorig jaar, vastgesteld op 32 euro voor alleengaanden en 55 euro voor (echt-)paren.

De contributie dient voor 1 mei van het betreffende jaar overgemaakt te zijn. ( Tip:  eventuele giften zijn voor de belasting aftrekbaar).

Voor uw lidmaatschap ontvangt u:

–   het landelijke PCOB-blad “Perspectief”

–   onze maandelijkse “Nieuwsbrief”

–   deelname aan de diverse bijeenkomsten en andere activiteiten

–   de algemene belangenbehartiging

–   en waar nodig, de behartiging aan uw persoonlijke belangen!

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden