Lid worden van KBO of PCOB

15 sep 2022 Sneek

Als u lid wilt worden van de KBO of PCOB hebben wij de volgende gegevens nodig:

Geboortedatum, voorletters, naam, adres, huisnummer (+ toevoeging) postcode en woonplaats.

Niet beslist noodzakelijk maar wel handig zijn: uw voornaam, telefoonnummer en e-mailadres.

Voor het aanmelden van nieuwe leden, verhuizingen en andere mutaties kunt u contact opnemen met de ledenadministratie PCOB: Dhr. E.A. Fokkema, Fiem 21, 8603DC Sneek. Tel. 0515-423016,                                        e-mail: fokkemae@gmail.com.

Voor het aanmelden van nieuwe leden, verhuizingen en andere mutaties kunt u contact opnemen met  de ledenadministratie KBO: dhr. G.T.H. Dikhoff, Stationsstraat 5-001, 8601 GB Sneek, tel. 0515-412937,                     e-mail: ger@dikhoff.nl

De contributie voor  PCOB leden bedraagt voor een alleenstaande € 29,00, voor 2 partners op één adres € 51,00.                  De contributie voor KBO leden bedraagt voor een alleenstaande € 28,00, voor 2 partners op één adres € 48,00.

Bij de contributie is inbegrepen het interessante magazine van KBO-PCOB  dat 10 keer per jaar verschijnt. De KBO en PCOB afdelingen sturen nog een eigen nieuwsbrief met dit blad mee.

Het lidmaatschap van PCOB en KBO kan u een behoorlijke korting opleveren bij zorgverzekeraar De Friesland.                3% korting op de alles verzorgd polis en 6% korting op de aanvullende verzekeringen. Zorgverzekeraar het Zilveren Kruis biedt vergelijkbare voordelen maar op de zogenaamde ‘budgetpolissen’ geldt de korting niet.

Ook bij notariaat De Wit Dijkstra krijgt u 10% korting op uw nota. Wel van tevoren melden dat u lid bent van KBO of PCOB.

 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden