LICHT

18 jan 2021 Alkmaar-Heiloo

Het viel me op dat de door Herodes ontboden deskundigen

niet erg nauwkeurig citeren. Maar mijn kennis van het Hebreeuws schiet nog duidelijk tekort, zodat ik daar maar
beter nog niet over schrijf. Dus dan maar over waarom licht zo belangrijk is, ook met Kerstmis. Allereerst valt natuurlijk
de parallel op tussen de eerste scheppingsdag en het begin van het evangelie. Zacharias zingt over het stralende licht uit
de hemel; Simeon over een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen. De wijzen (magiërs) hebben zijn ster zien
opgaan en worden tot hun grote vreugde door die ster geleid naar het huis waar het kind verbleef. Johannes tenslotte,
schrijft ‘In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen.’ Hoewel Kerstmis bij ons in de donkerste
periode van het jaar valt, vieren we het feest daarom terecht als een feest van licht. Maar, licht dat straalt uit de hemel,
voor de heidenen, voor de mensen. We moeten de zegen niet zoeken in de sfeer en gezelligheid van kaarsen of haardvuur.
De zegen, die Zacharias had moeten uitspreken, maar vanwege zijn stomheid niet over zijn lippen kon krijgen, was
de zegen uit Numeri 6, die onder meer spreekt over de HEER die het licht van zijn gelaat over u doet schijnen en
genadig is. Onlangs begon me op te vallen dat verschillende psalmen daarop terugkomen. Psalm 4 : 7 zegt ‘Velen zeggen:
“Wie maakt ons gelukkig?” HEER, laat het licht van uw gelaat over ons schijnen.’ Asaf zingt in psalm 80 tot drie keer
toe: ‘toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered.’ Psalm 89 : 18 zegt ‘Gelukkig het volk dat van uw roem
getuigt en leeft HEER in het licht van uw gelaat.’ En de dichter die maar niet kan stoppen met zijn lofzang op de wet
zingt in psalm 119 : 135 ‘Laat het licht van uw gelaat over mij schijnen, onderwijs uw dienaar in uw wetten.’ Ik denk
dat ik me tot deze 4 wel mag beperken. We hebben nu al 8 maanden te maken met beperkingen die ons door het                                                                                        coronavirus worden opgedrongen. Dat leidt toch ook tot meer te besteden tijd? Ik wil u heel graag raden om een deel van die
tijd te besteden aan het zoeken naar licht in het Woord van God. Ook hier geldt ‘Zoekt en ge zult vinden’. En deel uw
vondsten zoveel mogelijk, zodat het donker op kan klaren.

Frans van Egmond

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden