Ledenvergadering op 13 september 2023 – Ooggetuigen Graaf en Gravin van Limburg Stirum

1 jun 2023 Wezep

Op de eerste ledenbijeenkomst na de vakantieperiode wordt de film “Ooggetuigen Graaf en Gravin Van Limburg Stirum” vertoond. Een film van mensen die de graaf en gravin gekend hebben toen die in Wezep woonden.
Mr. J.P. graaf van Limburg Stirum (1873-1948) was een bevlogen diplomaat en een kundig gezant, ‘de parel van de Nederlandse diplomatie’ staat in zijn biografie. Samen met zijn echtgenote Catharina Maria Rolina van Sminia hebben ze hun ‘voetafdruk’ nadrukkelijk in Wezep achtergelaten. Zo werd hij in 1926 eigenaar van Huize IJsselvliedt en liet hij de tuin en park opnieuw aanleggen; maar ook het landschapspark aan de overkant van Huize IJsselvliedt. De graaf overleed plotseling op 17 april 1948; de gravin bleef op het landgoed wonen en overleed op 2 november 1955. Beiden liggen begraven in het mausoleum op de particuliere begraafplaats van IJsselvliedt. 
Wezep herinnert en eert hen door o.a. de naamgeving aan de ‘van Limburg Stirumlaan’ en de ‘van Limburg Stirumband’. 

De documentaire is in 2018 opgenomen en de ‘hoofdrolspelers’ vertellen wat er speelde tussen 1939 toen ze hier kwamen wonen en 1957 toen de Gravin overleed. Zo horen we o.a. van het bestaan van het zwembad van de Gravin, dat later de kassa van de ijsbaan op IJsselvliedt werd. Ook zien we een reportage van de presentatie van dit document op het mooie hotel IJsselvliedt, de binnenkomst van de hoofdrolspelers op de rode loper en hoe men dit ervaarde.

U wordt van harte uitgenodigd voor deze ledenbijeenkomst op woensdag 13 september a.s. in “De Kruiskerk”, Kerkweg 6 in Wezep om elkaar te ontmoeten en bij te praten en deze film te bekijken: aanvang 14:00 uur!
De afsluiting van deze eerste middag zal worden gedaan door Ds. Hans van Ark.

 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden