Ledenraadsverkiezingen.

25 mrt 2021 Wierden-Enter

  Ledenraadsverkiezing PCOB 2021

Geen verkiezingen in onze provincie.
Het aantal PCOB-leden per provincie bepaalt het aantal zetels in de Ledenraad.
Binnen Overijssel zijn evenveel kandidaten als zetels.
Dit betekent dat in Overijssel geen verkiezingen zijn.
U hoeft geen stem uit te brengen.

De blijvende kandidaten zijn:

–  MartinVisch uit Zwolle – Ik heb besloten mij herkiesbaar te stellen voor een volgende termijn als lid van de Ledenraad PCOB
omdat ik graag nog een periode mijn bijdrage wil leveren aan de verdere ontwikkeling

 

 

 

 

 

Henk Zieleman uit Hasselt – De kernwaarde van ons bestaan als PCOB, – omzien naar elkaar -, is voor mij altijd leidend geweest.
Ik heb steeds  vanuit de overtuiging geleefd dat je niet alleen voor  jezelf in deze wereld leeft, maar ook voor de ander.
Anders gezegd: wel jezelf zijn, maar niet alleen met jezelf bezig zijn.
Elkaar ruimte geven en ruimte maken voor elkaar.
Omdat ik zin heb in een nieuwe uitdaging en we voor mijn gevoel voor een uitdaging staan, heb ik besloten om mij nogmaals voor vier jaar verkiesbaar te stellen.

Met vriendelijke groet,

Marcel Sturkenboom,  Directeur PCOB

Teken de petitie omtrent Pensioenwet

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. Daarom: pas de pensioenwet aan! Teken de petitie!

Petitie Pensioenwet