Ledenmiddagen

4 dec 2022 Waalwijk

Ledenmiddag 2 februari 2023

Beste mensen,

Op donderdag 2 februari 2023 bent u van harte welkom op de ledenmiddag van PCOB Waalwijk.

De eerste van het nieuwe jaar en kunnen we elkaar alsnog een voorspoedig nieuwjaar wensen.

We hopen op een goede opkomst in 2023.

We beginnen om 14.00 uur  in ‘de Haven’. Vanaf 13.30 uur bent u al welkom.

Deze middag komt een medewerker van de ‘Voedselbank’ Waalwijk en een medewerker van ‘de Strohalm’ in Waalwijk ons vertellen over het belangrijke werk van deze organisaties. De laatste tijd is het aantal bezoekers van de ‘Voedselbank’ en zijn de aanvragen bij ‘de Strohalm’ enorm toegenomen. Door de oorlog in de Oekraïne en de energiecrisis komen steeds meer mensen financieel in de problemen.

Meer dan één miljoen Nederlanders leven onder de armoedegrens. De missie van Voedselbank Waalwijk is om mensen in de gemeente Waalwijk, die dat nodig hebben, een steun in de rug te geven.

Wat de Voedselbank duidelijk wil maken: “Het kan iedereen overkomen”.

Deze tijd heeft ons laten zien dat tegenslag iedereen kan treffen. Van jong tot oud, van gezinnen en alleenstaanden, echt iedereen.
Veel mensen schamen zich als ze aangewezen worden op tijdelijke hulp van de voedselbank en dat is begrijpelijk maar ook heel jammer. 

Die hulp kunnen we alleen maar bieden doordat er veel organisaties zijn die ons helpen. U weet dat een voedselbank volledig afhankelijk is van giften uit de samenleving. De huur van het pand, de bus, alle hulpmiddelen voor het verpakken, uitgeven etc. moeten betaald worden. Zonder die hulp kunnen we onze cliënten niet helpen. Daar zijn we heel dankbaar voor.

We willen u vragen iets mee te nemen voor de ‘Voedselbank’.

Ons is verteld dat er veel behoefte is aan:

  • bakboter
  • smeerboter
  • kaas
  • smeerkaas
  • droog broodbeleg

Wil u dat voor de ‘Voedselbank’ meenemen?  

Hartelijk dank vast!

We hopen op uw komst.

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur en de activiteitencommissie PCOB Waalwijk,

Hans van Reeven

Ledenmiddag 2 maart 2023

Op donderdag 2 maart 2023 bent u van harte welkom op de ledenmiddag van PCOB Waalwijk.

We beginnen om 14.00 uur en het is weer in ‘de Haven’. U bent welkom vanaf 13.30 uur.

Met onze voorzitter, Tiny Friemann, gaan we eerst onze algemene jaarlijkse ledenvergadering houden.

Hierna gaat de heer Piet Pruijssers, lid van de heemkundekring Sprang-Capelle en gids in het voormalig concentratiekamp Vught, het een en ander vertellen over zijn interessante werk. Bij zijn verhaal zal het voormalig concentratiekamp Vught centraal staan.

We hopen op een goede en heel interessante ledenmiddag.

Komt u ook?                                                                                     Van harte welkom!

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur en de activiteitencommissie PCOB Waalwijk,

Hans van Reeven, coördinator .

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden