Ledenbijeenkomst 16 april 2018 – Het Waterschap – Roel Kremers

16 mrt 2018 Ede

Roel Kremers, lid van het algemeen bestuur van het waterschap Veluwe en Vallei, zal voor ons een presentatie verzorgen. Hij schrijft daarover: “Het Waterschap is de oudste bestuurslaag in Nederland. In het verleden hebben boeren en grondeigenaren deze schappen in het leven geroepen omdat men inzag, dat water zich niet laat dwingen door individuele maatregelen ter bescherming van hun landerijen. Het is nagenoeg uniek in de wereld en door de ervaring van jaren vervult Nederland een voortrekkersrol op het terrein van beschermingsmaatregelen tegen wateroverlast.

Een aantal jaren terug zijn ook de waterzuiveringsinstallaties (in Ede gelegen aan de Dwarsweg) een verantwoordelijkheid van de Waterschappen geworden. Door allerlei ontwikkelingen ontstaan daar nu bijzonder interessante ideeën over hoe in de toekomst om te gaan met onze afvalstoffen, resulterend in zoveel mogelijk hergebruik daarvan. De term circulaire economie wordt steeds concreter in de praktijk.

Al met al een boeiende materie om eens bij stil te staan en ik hoop dan ook velen van u te ontmoeten op 16 april a.s”.

Van harte nodigen wij u uit om deze middag te komen.

Neem gerust iemand uit uw familie- of vriendenkring mee.

We hopen weer velen van u te mogen ontmoeten.

Jacomien Wijnbergen

Teken de petitie omtrent Pensioenwet

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. Daarom: pas de pensioenwet aan! Teken de petitie!

Petitie Pensioenwet