Langer zelfstandig wonen

28 jan 2016 Groningen

U kunt de links direct aanklikken! 

Langer en beter zelfstandig wonen. Tot op de hoogste leeftijd.
Alleszelf.nl wil ouderen, mantelzorgers en hulpverleners inspireren en helpen om tot op de hoogste leeftijd zelfstandig te blijven wonen en alles maximaal zélf te regelen. Dit doet Alleszelf.nl met onafhankelijke, deskundige berichten, overzichten en vergelijkingen. Met inbreng van bezoekers van Alleszelf.nl komt op die manier een uniek platform tot stand waar mensen zelf direct gebruik van kunnen maken.

Problemen, problemen….

Herkent u dit? Verzorgingshuizen sluiten, thuiszorgmedewerkers raken hun baan kwijt, gemeenten bezuinigen op ondersteuning voor ouderen, PGB’s worden niet tijdig uitbetaald, eigen bijdragen en eigen risico’s worden steeds hoger, mantelzorgers raken overbelast, informatie is niet goed te vinden…

Er zijn veel veranderingen in de zorg en onze samenleving die ouderen direct raken, vooral als zij op hoge leeftijd kwetsbaar of afhankelijk worden. Daarom is het belangrijk om ook oog te hebben voor de vele mogelijkheden die wél bestaan om ouderen langer zelfstandig te laten wonen. Maak kennis met Alleszelf.nl.

Als enige voor ouderen met oplossingen

Alleszelf.nl is het enige platform in Nederland dat zich uitsluitend richt op ouderen en hun eigen kracht centraal stelt. Objectief, onafhankelijk en deskundig helpt Alleszelf.nl ouderen om tot op de hoogste leeftijd zelfstandig in de eigen woning te blijven wonen. Daarbij biedt Alleszelf.nl alleen concrete oplossingen en keuzemogelijkheden. Alleszelf is één plek waar geleidelijk het complete aanbod getoond wordt. Zo is sinds 2014 een platform ontstaan met tientallen onafhankelijke berichten over thema’s die variëren van alarmering tot maaltijden, van vakanties tot vervoer en van keukentafelgesprek tot zorgmakelaar.

Zeer gewaardeerd en Koninklijke Archief

Met inbreng van bezoekers en elke week één nieuw bericht kunnen ouderen, hun netwerk, vrijwilligers en hulpverleners steeds beter hun weg vinden naar het complete aanbod van diensten dat voor hen beschikbaar is in heel Nederland. Gebruikers stellen Alleszelf.nl zeer op prijs: “Een blijmakend initiatief”, “Enorm waardevol” en “De site is zeer compleet, met een ruim aanbod” zijn enkele van de uitspraken van onze bezoekers. Hier kunt u nog veel meer ervaringen van bezoekers lezen en hier de aandacht in de media waaronder het recente artikel in De Telegraaf. Bovendien wordt Alleszelf.nl al sinds 2015 door de Koninklijke Bibliotheek officieel gearchiveerd als digitaal erfgoed.

Teken de petitie omtrent Pensioenwet

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. Daarom: pas de pensioenwet aan! Teken de petitie!

Petitie Pensioenwet