Landelijk bureau: KBO – PCOB

16 dec 2020 Heerenveen

Gegevens landelijke bond KBO-PCOB:

Postadres: Ringwade 67, 3439 LM Nieuwegein

Tel. 030-340 06 00

E-mail KBO-PCOB:  secretariaat@kbo-pcob.nl

Website: https://www.kbo-pcob.nl

Directeur KBO-PCOB : Mevr. Manon Vanderkaa

 

Ledenraad:

Voorzitter KBO-PCOB Ledenraad : Dhr. Jo Kodde

Email ledenraad : ledenraad@KBO-PCOB.nl

Lid ledenraad KBO-PCOB (regio ZO Friesland) : Dhr. Henk van Dalfsen, tel.0513-62 58 49  of   06-20 33 81 20  Email : hvandalfsen@hotmail.com

 

Samenwerking KBO-PCOB landelijk:

Op landelijk niveau werken de PCOB en de KBO  sinds 1 januari 2017 in federatief verband samen, onder aanvoering van één directeur, mevr. Manon Vanderkaa. De federatie KBO-PCOB zal voortaan met één gezicht naar buiten treden en aldus ongeveer 300.000 leden vertegenwoordigen.

 

Samenwerking KBO en PCOB, plaatselijk: 

In Heerenveen werken wij al een paar jaar samen met name in het programma aanbod voor al onze leden. Er is een geregeld minimaal 3 keer per jaar overleg en afstemming met elkaar en zo nodig vertegenwoordigen wij ons samen naar derden.

Teken de petitie omtrent Pensioenwet

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. Daarom: pas de pensioenwet aan! Teken de petitie!

Petitie Pensioenwet