Laat brede groep senioren financieel niet door het ijs zakken

9 mrt 2023 Landelijk

De Seniorencoalitie vindt dat het kabinet de koopkrachtmaatregelen niet al te rigoureus moet beperken. Anders krijgen senioren met een laag middeninkomen volgend jaar de rekening gepresenteerd. Ook al is de uitvoering niet ideaal, het is goed geweest dat het kabinet vorig jaar een omvangrijk koopkrachtreparatiepakket heeft opgetuigd in verband met de hoge energieprijzen.

 Nu het CPB nieuwe economische cijfers over 2023 en 2024 heeft gepresenteerd, bereidt het kabinet een versobering van de koopkrachtreparatie voor. Maar door de onzekere vooruitzichten en de verbreding van de inflatie is dit schaatsen op glad ijs. Voorkomen moet worden dat senioren die net niet meer voldoen aan aangescherpte voorwaarden, straks door het ijs zakken.

 Seinen niet op veilig

Op basis van de CPB-cijfers in het Centraal Economisch Plan gaat het kabinet de komende tijd belangrijke beslissingen nemen over de begroting voor 2024 en over aanpassingen in de begroting over 2023. “Toch staan de seinen voor de koopkracht nog lang niet op veilig”, zegt bestuurder John Kerstens namens de Seniorencoalitie (ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden en NOOM).

Uit de CPB-ramingen blijkt dat gepensioneerden er in 2023 (0,5%) en 2024 (1,4%) gemiddeld iets op vooruitgaan. Dat is op het eerste gezicht positief, maar er zijn flinke risico’s. Zo constateert het CPB dat de inflatie zich heeft verbreed van energie naar prijzen van andere goederen en diensten. Dit terwijl de koopkrachtdaling van vorig jaar (voor gepensioneerden bedroeg deze gemiddeld 2,5%) nog niet helemaal is gecompenseerd en de armoede stijgt. Onder de mensen in de zwakste groep in de samenleving zijn er volgens het SCP maar liefst vier op de tien gepensioneerd. Kerstens: “We moeten ons daarom niet rijk rekenen met deze CPB-cijfers.”

Hardnekkig genesteld

De inflatie heeft zich dus hardnekkig in de economie genesteld, zelfs als de energieprijzen dalen. Maar intussen heeft het kabinet al aan de Tweede Kamer duidelijk gemaakt dat het bekijkt hoe de koopkrachtsteun kan worden afgebouwd en meer kan worden gericht op alleen de meest kwetsbare huishoudens. De seniorenorganisaties vrezen echter dat mensen nog maar moeten zien wanneer hun oplopende uitgaven daadwerkelijk ophouden, zeker als er volgend jaar onverhoopt sprake is van een koude winter.

Daarbij groeien de inkomens van gepensioneerden met een aanvullend pensioen in 2024 minder dan die van werkenden, waardoor senioren de prijsstijgingen moeilijker kunnen bijbenen. Gepensioneerden zijn niet geholpen met de loonstijgingen. Hoewel voor het eerst sinds jaren hun pensioenen zijn verhoogd, zijn ze verder gaan achterlopen bij de inflatie. Bovendien is ongewis of het met de nieuwe pensioenwet beloofde zicht op een koopkrachtig pensioen wel wordt waargemaakt.

Oproep aan het kabinet

Natuurlijk moeten de meest kwetsbaren goed beschermd worden. Maar dat is niet de enige groep die hulp nodig blijft hebben Als het kabinet de voorwaarden voor compensatie gaat aanscherpen, moet er ook oog zijn voor de bredere groep senioren met lagere en middeninkomens. Zij lopen het risico om niet meer in aanmerking te komen omdat ze dan een net iets te hoog inkomen hebben. Als het even tegenzit, betalen zij met een bescheiden inkomen overal het volle pond, terwijl zij bijvoorbeeld geen kans meer hebben op een baan die helpt om uit de financiële zorgen te komen. Kerstens: “Als Seniorencoalitie roepen wij het kabinet op om te voorkomen dat de bredere groep van senioren met een laag inkomen, achter het net vist als er besloten wordt hoe het verder moet met de koopkrachtreparatie”.

Dit bericht verscheen eerder op KBO-PCOB

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden