Kort verslag van de ledenmiddag van 15 februari 2022

25 mrt 2022 Alkmaar-Heiloo

Omdat vanwege corona ledenmiddagen helaas zeldzaam zijn
geworden, trakteert het bestuur op gebak bij de koffie/thee. In
zijn openingswoord geeft de voorzitter wel te kennen dat dit
geen precedentwerking zal hebben. Hij spreekt zijn vreugde
uit over het feit dat we via de regelmatige verschijning van
Bijklanken wel enig contact hebben kunnen houden. Voorts
kondigt hij de maart-vergadering aan, die tevens
jaarvergadering zal zijn en hij vraagt aandacht voor de
KBO/PCOB tour die door het land plaats vindt en op 7 april
in Heiloo zal neerstrijken. Bijzonderheden verschijnen in de
Bijklanken. In verband met de komende gemeenteraads-                                                                                                                                                                                                                                                      verkiezingen hebben we wethouder Falgun Binnendijk
uit Castricum in ons midden. Hij zal ons pogen in te wijden
in de geheimen van lokale politiek en aandacht geven aan de
plek van senioren daarin. Falgun is opgeleid aan de
Thorbecke Academie in Leeuwarden die jaarlijks 30
bestuurskundigen aflevert. Zijn eerste functie was bij de
Griffie. Bijzonder is wel dat door de ontstane nadruk op
dualisme de taak van de Griffie wijzigde en een belangrijke
controlefunctie ging inhouden. Falgun is 8 jaar raadslid
geweest in Alkmaar. Vervolgens is hij wethouder geworden
in Castricum. Vanwege de val van een eerder college, sloeg
men daar een nieuwe weg in. In plaats van een programma
op basis van de gevormde coalitie te schrijven, werd
gemeentebreed met alle partijen een programma geschreven
en kreeg het nieuwe college de opdracht dat programma te
realiseren. Daardoor wijzigde de positie van de wethouder.
Vroeger maakte hij een plan, nam deel aan de besluitvorming
en zag toe op de uitvoering. Dat was nogal monistisch. Nu
kreeg hij tot taak zijn deel van het gemeentebrede programma
te realiseren en ziet de raad toe op de uitvoering. Dat kan
alleen als de cultuur achter de voordeur van het stadhuis een
goede sfeer ademt. Een rol spelen daarbij
– De winnaar van de verkiezingen nodigt uit tot
onderhandelingen
– Wie verschijnt daarbij aan tafel; welke basis aan kennis
en idealen brengt die mee?
– Macht van het getal; aantal zetels, voorkeurstemmen
– Persoonlijke verhoudingen
– Verdeling portefeuilles; gewoonlijk de grote
portefeuilles naar de grote partijen.
De positie van senioren krijgt een wettelijke regeling. Zoiets
was er al voor jeugd/jongeren. Compleet met financiering en
inrichting. Dat ontbreekt vooralsnog voor senioren.
Doelstelling is bestrijding van eenzaamheid, langer thuiswonen,
woningen voor ouderen. Maar de oplossingen moeten nog
gezocht en gevonden worden; en op sociale basis: er zijn
weinig zorgprofessionals en dus veel vrijwilligers. Nogal
kwetsbaar in een oververhitte economie. Structurele
financiering ontbreekt. Volgens uw rapporteur, betekent dat in
Alkmaar goed kijken wat de partij die uw stem krijgt, voor
ouderen aan aandacht en plannen heeft! En wat resoneert
daarvan in Den Haag?
De vergadering werd afgesloten na een geanimeerde borrel en
een heerlijke snertmaaltijd.

Frans van Egmond

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden