Koopkrachtbeleid nieuw kabinet belediging voor gepensioneerden

11 jan 2022 Landelijk

KBO-PCOB is geschrokken van de laatste koopkrachtcijfers. Uit de vandaag verschenen CPB-doorrekening van het regeerakkoord blijkt dat gepensioneerden er in 2022-2025 gemiddeld maar liefst 0,4% per jaar op achteruit gaan. Senioren worden verder op achterstand gezet doordat de verhoging van het minimumloon niet wordt doorgekoppeld naar de AOW. Dit is op zich al onaanvaardbaar, maar daarnaast zijn de compensatiemaatregelen in het coalitieakkoord volstrekt ontoereikend om de koopkracht van gepensioneerden te repareren. KBO-PCOB roept de Tweede Kamer op het koopkrachtbeleid van het kabinet te corrigeren tijdens het debat van volgende week over de regeringsverklaring.

Dit bericht verscheen eerder op KBO-PCOB

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden