Keukentafelgesprekken

26 jan 2021 Voorthuizen

Keukentafelgesprek

In onze vorige nieuwsbrief heeft een stukje gestaan over het keukentafelgesprek en de vertrouwenspersoon.
Komt u ermee in aanraking doordat u een nieuwe voorziening nodig heeft of uw huidige voorziening afloopt en u een uitnodiging voor het keukentafelgesprek krijgt staan ion de bijlage een 20 tal aandachtspunten die van belang zijn bij het keukenrafelgesprek. U kunt er u voordeel mee doen.

In de vorige nieuwsbrief heeft een stukje gestaan over de vertrouwenspersoon en het keukentafelgesprek.

Komt u er mee in aanraking doordat uw huidige voorziening afloopt en u een uitnodiging voor het keukentafelgesprek krijgt, volgen hieronder twintig aandachtspunten die van belang zijn bij het keukentafelgesprek

 20 aandachtspunten voor het keukentafelgesprek:

1          doe een melding (WMO- loket); let erop dat het college binnen 2 weken de ontvangst  van de melding bevestigt.

            De gemeente Barneveld maakt binnen twee weken na de melding een afspraak voor gesprek.  Die afspraak wordt schriftelijk bevestigd. Mensen krijgen daarbij ook een folder waarin staat   wat het gesprek inhoudt, hoe ze zich erop kunnen voorbereiden en dat zij iemand erbij kunnen  vragen*.

2          Het is mogelijk, maar niet verplicht, een persoonlijk plan te maken. Kiest u daarvoor   moet dit persoonlijk plan officieel binnen 7 dagen na de melding bij de gemeente binnen zijn.

3          vraag om een onafhankelijke cliëntondersteuner*, in de folder van de gemeente staat dat  je iemand bij het gesprek kunt vragen die je vertrouwd.

4          bereidt het gesprek goed voor (beeld van de situatie; klachten; krachten mogelijkheden netwerk; mogelijke oplossingen.

5          laat het gesprek plaats vinden waar je dat het liefst hebt, thuis of elders.

De gemeente gaat in principe op huisbezoek, maar als men het liever heeft kan het ook op het  gemeentehuis of bij een familielid.

6          vraag om een heldere uitleg van de procedure rond het gesprek.

7          zorg dat alle levensgebieden aan de orde komen.

De gemeente Barneveld gaat in gesprek en zij vragen waar iemand ondersteuning bij nodig  heeft, welk doel hij wil bereiken en hoe hij belemmerd wordt dit te bereiken. Zij gaan geen  lijstje af van alle levensgebieden, Als problemen ervaren worden op alle  levensgebieden komen die aan de orde, anders niet.

8          zorg dat de mantelzorger bij het gesprek wordt betrokken (draagkracht)

9          de mantelzorger heeft ook recht op een eigen gesprek (over mogelijke overbelasting).

10        mantelzorg is niet wettelijk verplicht.

11        hoe worden personen uit het netwerk bij de ondersteuning betrokken.

12        kijk of de gespreksvoerder kennis heeft van de doelgroep en inlevingsvermogen.

13        kijk of de gespreksvoerder in staat is de kwaliteiten van de burger en zijn netwerk realistisch in te schatten.

14        tijdens het gesprek moet duidelijk worden wat de criteria zijn om in aanmerking te komen voor een maatwerkvoorziening.

15        alleen voor een maatwerkvoorziening is het mogelijk een persoonsgebonden budget aan te vragen.

16        vraag wat het beleid is rond de eigen bijdrage.

17        een verslag van het gesprek is nodig en zijn er mogelijkheden wijzigingen of  aanvullingen aan te brengen.

18        je kunt, indien nodig, om een tweede gesprek vragen.

19        bij het indienen van een formele aanvraag voor een maatwerkvoorziening:

– maak een goed onderbouwde aanvraag

– controleer of het college binnen twee weken na de aanvraag een beslissing neemt.

20        bent u niet tevreden over het gesprek: neem contact op met de vertrouwenspersoon.

 

U kunt eventueel een bezwaar maken tegen een negatieve beschikking van de gemeente (opvolgend drie mogelijkheden, dus eerst uitspraak bezwaarschrift afwachten enz.)

1 dien een bezwaarschrift in bij de gemeente (binnen 6 weken na beslissing)

2 dien een beroepschrift in bij de rechtbank

3 ga in hoger beroep bij de Centrale Raad voor Beroep

 

  1. Judith Hoogeveen.

Vrijwillig Ouderen Adviseur

 

*u mag uit uw netwerk of familie iemand meenemen naar het keukentafelgesprek, hebt u niemand dan kunt u een beroep doen op de onafhankelijke cliëntondersteuner.

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden