Kerstviering woensdag 21 december 2022

31 dec 2022 Groningen

KERSTVIERING PCOB afdeling Groningen, 21 december 2022

Via dit verslag wil ik jullie meenemen door deze bemoedigende Kerstviering.
De voorzitter, Sylvia Oosterhuis, heette ons – meer dan 30 personen – hartelijk welkom op deze Kerstviering. Deze viering werd gehouden in de Doopsgezinde Kerk aan de Oude Beringstraat. De kerkzaal was feestelijk versiert en dat gaf een warm gevoel. Sylvia kwam met een teleurstellende mededeling. Het koor moest verstek laten gaan door ziekte van de dirigent en een aantal koorleden. Ik wens hun van harte beterschap.
Sylvia kwam daarna met het goede bericht dat de gaten in het programma, door het afwezig zijn van het koor, opgevuld zouden worden door het orgelspel van Eeuwe Zijlstra. Hierna gaf Sylvia de leiding over aan Klaas Oosterhuis, geestelijk verzorger in het UMCG.
Eeuwe Zijlstra, de organist en die voor mij een goochelaar met toetsen en tonen is, verraste ons op een Kerst melange. 
We werden bemoedigd en gegroet met votum en groet, uitgesproken door Klaas Oosterhuis.
Daarna zongen “Komt allen te tezamen. Hierna gingen samen bidden. Eeuwe speelde: “Wachtet auf, ruft uns die Stimme” van Johan Sebastiaan Bach. Vervolgens zongen we samen: “Hoor de engelen zingen d’eer van de nieuwgeboren Heer!” Eeuwe speelde “Ave Maria” van Franz Schubert. Hierna volgde de samenzang met “Er is een roos ontloken”.
Verder luisterden wij naar het Kerstevangelie uit Lucas 2 : 1-20 voorgelezen door Klaas Oosterhuis. Daarna zongen we “Gloria in excelsis Deo”.

Voordat de pauze begon gaf Sylvia ons een uitleg over het ontstaan van het kerstbrood. Elders in deze Nieuwsbrief vinden jullie haar verhaal.

In het begin van de bijeenkomst was er voor ieder koffie of thee. In de pauze werden we weer voorzien van koffie en thee, maar nu begeleid door een plak kerstbrood. Heerlijk! Alleen daarvoor zou je al naar de bijeenkomst gaan ?. Er was ook ruim de tijd om deze en gene te begroeten en elkaar te ontmoeten.
Na de pauze trakteerde Eeuwe ons op een medley van Engelse Carols.
Hierna zongen we samen “Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer”.
De overdenking van Klaas Oosterhuis had het thema “WEES NIET BANG”. Op heldere wijze werd ons het Evangelie, de blijde boodschap, verkondigd. Het maakte ons duidelijk dat de komst van het Kind in de kribbe, teer en hulpeloos, voor ons de weg baande naar God. Niet dat er dan geen problemen en zorgen meer zijn, maar er is wel toekomst.
“Noël” van Claude Balbastre  werd na de overdenking door Eeuwe gespeeld. Wij zongen daarna samen “Stille nacht, heilige nacht”.
Klaas Oosterhuis ging ons voor in dankgebed dat, na ruimte voor een stil gebed, werd afgesloten met het gezamenlijk bidden van het “Onze Vader”.
Onder het orgelspelen van “Noël” van  Louis-Claude d’Aquin werd gecollecteerd voor de bestrijding van de onkosten. Mochten er leden zijn die hierdoor werden verrast of spontaan een extra bijdrage wille leveren (PCOB is een ANBI-instelling) is hier het rekening nummer: NL 14 INGB 0005 3104 21. Piet, de penningmeester, zal blij zijn met jullie giften.
Tenslotte zongen wij het Ëre zij God”. Daarna ontvingen we de zegen.
Sylvia bedankte alle medewerkers (v/m) die deze enorm mooie middag mogelijk hadden gemaakt. En zij wenste ons gezegende Kerst en veel heil en zegen voor 2023.

Even een persoonlijke noot.
Ik heb een gezellige, maar bovenal een bemoedigende en troostvolle middag gehad. Bedankt!
Ik wens jullie heilzame Kerst toe en een 2023 onder de beschermende vleugels van de Allerhoogste.

Hartelijke groet,
Bert M. Tobi

 

 

 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden