KERSTMIDDAGEN VOOR OUDEREN

9 dec 2022 Alkmaar-Heiloo

De diaconie organiseert op dinsdag 20 december een
kerstmiddag voor ouderen in de Vrijheidskerk. PCOB leden
zijn van harte welkom.
Tussen 14.00 en 14.30 is er een inloop met koffie en gebak.
Daarna wordt het kerstevangelie gelezen. Er worden ook
kerstliederen gezongen en men luistert naar muziek. De
afsluiting is met warme chocolademelk en kerstbrood. Dit
gezellig samenzijn eindigt rond 16.15 uur. Men wil wel
weten op hoeveel mensen men kan rekenen. Daarom moet u
zich uiterlijk 13 december opgeven bij Winnie ter Veen, tel.
072 785 15 40 of bij Heleen Oblaten, tel. 06 41 46 76 36.
Ook in de Blije Mare is er een kerstmiddag en wel op
woensdag 21 december. Ook hier zijn PCOB leden welkom.
Het programma is min of meer hetzelfde als in de
Vrijheidskerk en begint met een inloop van 14.00 tot 14.30
uur met koffie en gebak. Het kerstevangelie wordt verteld, er
worden liederen gezongen en er is muziek met ook hier een
afsluiting met warme chocolademelk en kerstbrood.
U kunt zich aanmelden bij Rinus en Margriet van den Anker,
e-mail: ankerhauw@upc.nl, tel. 06 33 70 29 60.

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden