Onze activiteiten

26 jan 2021 Epe

PAASVIERING 2021

Het bestuur heeft besloten om een paasviering te organiseren en weer uit te zenden via Kerk-TV, opnieuw vanuit de Goede Herderkerk in Epe. De Kerkvoogdij van deze kerk heeft inmiddels de toestemming verleend.

De uitzending zal plaatsvinden op

dinsdagmiddag 16 maart a.s.

aanvang 14.30 uur.

Het thema is “Door het duister naar het licht”.

Er is besloten om zo weinig mogelijk medewerkers(sters) in te zetten om coronarisico’s zo veel mogelijk te vermijden.

Wanneer u niet in de gelegenheid bent de uitzending direct te volgen dan kunt u dat op een ander tijdstip doen door bij Kerk-TV Goede Herderkerk, uitzending gemist, de opname te kiezen.

Wanneer onverhoeds de uitzending niet kan plaatsvinden, dan zal dit aan de leden met een ons bekend e-mailadres bekend worden gemaakt met de oproep : zegt het voort.

 

 

Kerst 2020, anders dan anders

Het jaar  2020 was voor de PCOB en veel andere verenigingen een heel bijzonder jaar. We konden elkaar slechts tweemaal op een ledenmiddag ontmoeten. Het bestuur had van alles gepland, maar het mocht niet zo zijn dat het ook kon worden uitgevoerd. En dat is helaas nog zo!

Des te meer zijn we dankbaar dat we samen met onze leden op dinsdag 22 december het kerstfeest konden vieren, zij het op andere wijze dan normaal, nu namelijk via Kerk-TV van de Goede Herderkerk.  We zijn dankbaar dat ons die gelegenheid werd geboden om de kerstboodschap uit te dragen. Op deze uitzending is positief gereageerd. We hebben begrepen dat 55x rechtstreeks is gekeken en op een later moment nog eens 250 keer.

Gelijk met het KBO-PCOB blad en de Nieuwsbrief stuurden we aan allen de liturgie voor de kerstmiddag. Bovendien een gedichtenbundel van Frits Deubel getiteld: Geleid door Zijn Hand, waaruit hopelijk moed en kracht kan worden gevonden.

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden