Kennismaking met de nieuwe wethouder

27 aug 2023 Alkmaar-Heiloo

In mei is het nieuwe college van Burgemeester en
Wethouders in Alkmaar aangetreden.
Arie Eskamp is de wethouder die seniorenbeleid en de
WMO-voorzieningen in zijn pakket heeft. Op 20 juli hebben
KBO-stad, KBO-noord en PCOB (verenigd in de LSBO=de
Lokaal Samenwerkende Bonden voor Ouderen) met hem
kennis gemaakt. Er werd gesproken over het coalitieakkoord.
Daarin staat het volgende:
Bijna 42 procent van de inwoners van Alkmaar is ouder dan
55 jaar. Dit percentage zal de komende jaren verder stijgen.
Een vergrijzende samenleving brengt een aantal uitdagingen
met zich mee voor de overheid en de samenleving, maar
biedt zeker ook kansen. Alkmaar blijft zich inzetten voor een
seniorvriendelijke gemeente. De te ontwikkelen
‘Seniorenagenda’ is in lijn met het door de gemeenteraad op
17 februari 2022 unaniem overgenomen initiatiefvoorstel, de
lokale seniorenagenda.
Op korte termijn zal een raadsvoorstel aan de gemeenteraad
worden voorgelegd waarin ook de relatie naar andere
beleidsterreinen wordt gelegd. We zien blijvend investeren in
VONK (Vitaal Ouder in Noord-Kennemerland) als
noodzakelijk.
Ondertussen is bekend dat een eerste concept van de
seniorenagenda zal worden besproken in een commissie van
de gemeenteraad op 20 september. De leden van de LSBO
zullen daarbij aanwezig zijn. Wij zijn erg benieuwd wat
daaruit komt. En zullen u op de hoogte houden. Elders in dit
blad kunt u lezen dat er landelijk een eind komt aan de
samenwerking met de KBO. Lokaal blijft die samenwerking
bestaan.

S. Binnendijk

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden