Kennisgeving van overlijden

10 jun 2024 Hardinxveld-Giessendam

EEN DROEVIG BERICHT

Als Bestuur moeten wij u de droevige mededeling doen, dat de familie ons heeft bericht dat de secretaris van onze afdeling, de heer Leen van Wingerden, maandagmorgen (3 juni) is overleden. De begrafenis heeft plaatsgevonden op de begraafplaats aan de Spindermolen op maandag 10 juni. Dit na een dienst in de Hervormde Kerk in de Peulenstraat.

Leen was vele jarenlang een steunpilaar voor onze afdeling en een beminnelijk mens. Op een later moment hopen wij daarop nog bij u terug te komen. Voor nu wensen wij de kinderen, kleinkinderen en verdere familie de troost en de kracht van onze Hemelse Vader toe om met dit verlies om te gaan. Dit zo kort na het verlies van Ria, de vrouw van Leen.

Spoedeisende zaken kunnen worden kortgesloten met mij als voorzitter. Voor de overige zaken zal het bestuur zo spoedig mogelijk een voorziening treffen en u hierover informeren.

Namens het Bestuur,

Joop Evertse, voorzitter

 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden