KBO-PCOB: Zorg moet goed en veilig zijn

2 okt 2019 Landelijk

De Tweede Kamer ging eind september met minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in debat over het toezicht op thuiszorgorganisaties. De Consumentenbond stelde in een eerder onderzoek dat goede en veilig zorg in de thuiszorg niet altijd vanzelfsprekend is. Van de vijftig onderzochte thuiszorgorganisaties voldeden 48 organisaties bij een eerste inspectiebezoek niet aan de eisen voor goede en veilig zorg. KBO-PCOB maakt zich hier zorgen over.

De vijftig thuiszorgorganisaties waarover de Consumentenbond berichtte, waren nieuwe of voor de inspectie onbekende zorgaanbieders. Vier van de vijftig thuiszorgorganisaties zijn ondertussen gestopt, zo meldt de minister. Tien vallen nog onder vervolgtoezicht, bijvoorbeeld omdat ze niet aan de jaarverantwoordingsplicht hebben voldaan. Twee organisaties staan onder geïntensiveerd toezicht van de inspectie.

Veilige en goede zorg

Ook KBO-PCOB maakt zich druk om de inzet van zorgorganisaties die geen professionele hulp en zorg kunnen bieden. “Senioren moeten erop kunnen rekenen dat als zij de deur openen voor zorgprofessionals, deze te vertrouwen zijn en hun vak verstaan. Daar mag geen twijfel over bestaan”, zegt directeur Manon Vanderkaa.

De minister luisterde naar de woordvoerders in de Tweede Kamer en komt zo snel mogelijk met wijzigingen op het wetsvoorstel dat al bij de Kamer ligt. Tevens verkent hij andere mogelijkheden.

Dit bericht verscheen eerder op KBO-PCOB

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden