KBO-PCOB vraagt om een voortvarende aanpak verpleeghuiszorg

11 feb 2020 Landelijk

Op 12 februari debatteert de Tweede Kamercommissie VWS met minister De Jonge over verpleeghuiszorg. KBO-PCOB verzoekt de minister zicht sterk te maken voor een voortvarende aanpak voor de verpleeghuiszorg. Een ander belangrijk punt is dat senioren zoveel mogelijk terecht moeten kunnen in het verpleeghuis van hun keuze.

De manier waarop er op het moment wordt omgegaan met de verpleeghuiszorg baart KBO-PCOB grote zorgen. Daarnaast vinden wij het onaanvaardbaar dat de recente oproep van ActiZ tot een discussie over de toekomst van de ouderenzorg, onmiddellijk is gekoppeld aan voorstellen om de verpleeghuiszorg volledig uit te kleden en af te wentelen op mantelzorgers. KBO-PCOB denkt graag op een constructieve manier mee over de vraag hoe we de ouderenzorg op lange termijn financierbaar en georganiseerd kunnen houden. Wij verzoeken de Kamer om de senioren van nu én van de toekomst hierin te steunen en afstand te nemen van voorstellen voor extreme versobering. Daarom vragen wij aandacht voor drie punten:

  1. een voortvarende aanpak van (een noodplan voor) het creëren van verpleeghuisplekken
  2. meer aandacht voor tussenvormen van wonen en zorg
  3. het schrappen van de basispadkorting op de uitgavenontwikkeling van de verpleeghuiszorg in de volgende kabinetsperiode

Voor een toelichting op deze punten verwijzen wij u naar de brief die KBO-PCOB naar de Tweede Kamercommissie heeft verzonden.

Dit bericht verscheen eerder op KBO-PCOB

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden