KBO-PCOB: “Prettig gesprek met informateur Hamer”

27 mei 2021 Landelijk

KBO-PCOB is, samen met de seniorenorganisaties NOOM, ANBO en Koepel Gepensioneerden op gesprek geweest bij informateur Hamer. Ook Patiëntenfederatie, Alzheimer Nederland, de Raad van Ouderen en de Landelijke Cliëntenraad waren uitgenodigd.

De informateur wilde graag twee zaken bespreken:

  1. Wat moet er op de korte termijn gebeuren zodat ook ouderen goed uit de afgelopen coronatijd komen
  2. En als ouderen weer wat meer perspectief hebben, waar moet dan de aandacht naar uitgaan?

Marcel Sturkenboom, directeur KBO-PCOB: “Er volgde een open en prettig gesprek. Bij deze twee zaken hebben we aangegeven dat het 1. het weer mogelijk moet zijn dat ouderen kunnen “bewegen”. Dus dat ze veilig naar buurthuizen kunnen, waar bijvoorbeeld koffiemiddagen of bijeenkomsten worden georganiseerd. Maar ook dat de dagopvang en thuiszorg weer volledig beschikbaar is. Contact kunnen maken met anderen is zo ontzettend belangrijk. Niet alleen wij als ouderenorganisaties kunnen hierin een rol van betekenis spelen, maar ook gemeenten door alle openbare faciliteiten op orde te hebben. Ook ouderen zelf kunnen met gerichte ondersteuning bijdragen door stil te staan bij hun leefstijl. Daarnaast is ongelofelijk belangrijk dat het belang van mantelzorg wordt (h)erkend en gewaardeerd.
Bij 2., over perspectief, is het belangrijk dat er ook echt perspectief is. Denk bijvoorbeeld over inkomen en koopkracht, maar ook over beschikbare zorg en wonen. Dit is iets wat je op landelijk niveau moet regelen. Een Ouderenakkoord waarin de urgentie van een samenhangen aanpak wordt afgesproken en ook uitgevoerd zou fantastisch zijn.”

KBO-PCOB, NOOM, ANBO en Koepel Gepensioneerden hebben zelf ook een 5 puntenplan gemaakt en deze aangeboden aan informateur Hamer. Sturkenboom: “Deze punten moeten we op de lange termijn gaan organiseren. En heel belangrijk, en daar moet de overheid nu al mee beginnen: praat niet alleen over senioren, maar praat ook met ze. Daar is vandaag een mooie eerste stap in gezet, hopelijk krijgt dit een vervolg wat de ouderen van nu verdienen.”

Lees hier ons gezamenlijke persbericht.

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden