KBO-PCOB: pensioencontract biedt perspectief, maar alleen steun bij betere afspraken over tussenperiode en overstap

2 jul 2020 Landelijk

KBO-PCOB ziet perspectief, maar kan de uitwerking van het pensioenakkoord alleen steunen als er een oplossing komt voor de overgangsperiode en de overstap. Dat schrijven we vandaag in een brief aan minister Koolmees.

Overleg met leden

Sinds de presentatie van de nadere uitwerking van het pensioenakkoord op 12 juni jl. heeft KBO-PCOB uitvoerig met haar leden gesproken over het nieuwe contract. Ruim 2.100 leden vulden onze enquête in en/of namen deel aan een webinar. Daarnaast heeft een groep van leden met veel expertise op het pensioendossier hun licht over het nieuwe contract en bijbehorende ontwikkelingen laten schijnen.

Van de ruim 2.100 leden die deelnamen aan onze peiling, is 77% (enigszins) tevreden met het nieuwe pensioencontract. Maar, zo laten we ook aan de minister weten, zij hebben ook veel vragen en zorgen. Vooral over de tussenliggende periode en de overstap.

Tussenliggende periode en overstap

Het nieuwe contract gaat pas in 2026 in. Dat betekent dat gepensioneerden nog een flinke periode op dat nieuwe contract met meer indexatiekans moeten wachten. Manon Vanderkaa: “Wij willen dat er ook in die tussenliggende periode al ruimte komt voor indexatie. Mensen wachten al twaalf jaar. Een hele generatie zonder indexatie is uit den boze, en daarom willen we dat de soepeler regels voor indexeren al eerder toegepast worden.”

Evenzo belangrijk is de uitgangspositie van gepensioneerden bij een overstap. Het is nog niet duidelijk hoe de huidige pensioenen in het nieuwe stelsel gewaardeerd worden. Manon Vanderkaa: “Wij willen dat gepensioneerden een goede uitgangspositie hebben. Je hebt niet veel aan meer indexatiecapaciteit als je op een achterstand begint.”

Bij de overstap moet ook aandacht zijn voor alle jaren uitgebleven indexatie, vindt Vanderkaa: “Dit is een uitgelezen moment om dat te corrigeren”.

KBO-PCOB kan het nieuwe contract alleen steunen als hier een goede oplossing voor gevonden wordt, zo laten we de minister weten.

Uitvoeringskosten en maatschappelijk verantwoord beleggen
In onze brief aan de minister vragen we daarnaast ook aandacht voor een aantal andere onderwerpen die met het nieuwe contract te maken hebben. Zo laat de minister weten dat door de overstap de uitvoeringskosten voor pensioenfondsen stijgen. Manon Vanderkaa: “En die kosten zijn echt al heel fors. Wij vinden de overstap juist een goed moment om heel kritisch naar die kosten te kijken.” Ook moet daarbij wat KBO-PCOB betreft het beleggingsbeleid van pensioenfondsen onder de loep worden genomen. Vanderkaa: “Steeds meer leden geven aan dat zij het belangrijk vinden dat hun pensioengeld maatschappelijk verantwoord wordt belegd. “

Nabestaandenpensioen

Tot slot delen we ook onze visie op het nabestaandenpensioen met de minister. Tegelijk met het verschijnen van de uitwerking van het pensioenakkoord is namelijk ook een advies over het nabestaandenpensioen verschenen. De Stichting van de Arbeid doet daarin een aantal aanbevelingen die het nabestaandenpensioen moeten verbeteren. Manon Vanderkaa: “En die verbeteringen zijn hard nodig. Steeds meer mensen bouwen geen of te weinig nabestaandenpensioen op, waardoor schrijnende situaties ontstaan.”

KBO-PCOB steunt daarom de voorstellen van de Stichting van de Arbeid. Die houden in dat het nabestaandenpensioen voor mensen van wie de partner na de pensioendatum overlijdt hetzelfde blijft. Voor partners van wie de naaste voor de pensioendatum overlijdt, gaat de hoogte van het nabestaandenpensioen beter aansluiten bij het salaris en loopt de dekking ervoor ook bij werkloosheid langer door. Vanderkaa: “Wij horen nu regelmatig dat wanneer iemand overlijdt in tijden werkloosheid, de partner met niets achterblijft. Dat moet voorkomen worden.”

Betrokkenheid gepensioneerden

KBO-PCOB concludeert in de brief aan de minister dat er opnieuw een grote stap is gezet richting de uitwerking van het pensioenakkoord. Maar, zo geven we ook aan, tegelijkertijd vragen tal van aspecten nog verdere uitwerking. Manon Vanderkaa: “Als echte ledenorganisatie van zowel oudere werkenden als gepensioneerden wil KBO-PCOB bij dit vervolgtraject nauw betrokken blijven. Wij hebben de minister dan ook met klem verzocht ons die mogelijkheid te bieden, en gaan er vanuit dat daar een positief antwoord op komt.”

 

Lees hier de brief aan minister Koolmees

 

Dit bericht verscheen eerder op KBO-PCOB

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden