KBO-PCOB ongerust over toereikendheid budget verpleeghuizen

1 feb 2021 Landelijk

Minister De Jonge en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) werken aan een nieuwe financieringssystematiek voor verpleeghuizen. Gelukkig lijkt de minister het voorzichtig aan te willen doen nu de NZa heeft aangegeven dat het nieuwe bekostigingsmodel nog niet voldoende is doorontwikkeld om het in de praktijk te kunnen toepassen. Toch is KBO-PCOB er niet gerust op. Uit een belangrijk ambtelijk rapport uit het voorjaar van 2020 valt op te maken dat in de boekhouding van de overheid al een bezuiniging van meer dan een half miljard is opgenomen die moet voortvloeien uit de nieuwe manier van bekostigen. KBO-PCOB wil niet dat de kwaliteit van de verpleeghuiszorg in gevaar komt door een te krap budget.

Dit bericht verscheen eerder op KBO-PCOB

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden