KBO-PCOB NU

26 jun 2022 Hoogeveen

Ontmoetingsdag

Vorige maand ontvingen de afdelingsbesturen van KBO-PCOB in Drenthe een uitnodiging voor een ontmoetingsdag in de Voorhof te Westerbork. Deze bijeenkomst was georganiseerd door het KBO-PCOB Platform Drenthe.

Corona heeft ongetwijfeld zijn weerslag gehad op de activiteiten van de afdelingen. Onze ledenbijeenkomsten zijn wat betreft het aantal bezoekers zo ongeveer gehalveerd.

De ontmoetingsdag op 10 mei had als doel om over diverse onderwerpen met elkaar van gedachten te wisselen. Ter sprake kwam de vitaliteit, zichtbaarheid en ledenwerving van de afdelingen. De vijftig aanwezige leden werden over vier groepen verdeeld, waarbij elke groep over een prikkelende vraag/stelling kon discussiëren.

De stellingen waren:

1.) het imago is saai en we zijn onvoldoende zichtbaar.

2.) de huidige organisatiestructuur is verouderd.

3.) we missen jonge senioren.

4.) het ledental loopt sterk terug.

Er is veel gesproken over punt 3. Hoe kunnen we jonge senioren bereiken. Wellicht door activiteiten te organiseren die deze groep aanspreekt. Ook door nieuwe leden te wijzen op de belangenbehartiging en financiële voordelen zoals energie, zorg, belastingaangifte etc. Naast plaatselijke publicaties door de afdeling, geeft de onlangs uitgebrachte (vouw)folder voor Drenthe, genaamd ‘Kom erbij’, een uitstekend en volledig overzicht van alle facetten van KBO-PCOB. Dit is zeker goed bruikbaar bij ledenwerving. Met een aanbeveling: STAP IN UW TOEKOMST EN WORD LID.

De bijeenkomst eindigde met de vraag: “Wat is de toekomst van de nieuwe ouderen?” Om over na te denken!

In het komende najaar volgt een ontmoetingsdag voor de leden van KBO-PCOB in Drenthe.

Peter A. van de Beld

Teken de petitie omtrent Pensioenwet

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. Daarom: pas de pensioenwet aan! Teken de petitie!

Petitie Pensioenwet