KBO/PCOB-nieuws (landelijk)

29 jan 2021 Epe

Manifest Waardig Ouder Worden 2.0 ondertekend

Op 12 december hebben de ChristenUnie, Omroep Max en KBO-PCOB, samen met verschillende maatschappelijke organisaties, het Manifest “Waardig Ouder Worden 2.0” ondertekend.

In het manifest staan tien voorstellen voor een samenleving waarin ouderen kunnen blijven meedoen en zich gezien en gewaardeerd voelen.

Waarin jong en oud niet tegenover elkaar staan, maar naast elkaar. Waarin ruimte is om te wonen, elkaar te ontmoeten en voor elkaar te zorgen.

Het is een vervolg op het Manifest Waardig Ouder Worden uit 2017. Dat manifest werd één-op-één overgenomen in het regeerakkoord van het huidige kabinet.

Een belangrijk punt in het nieuwe manifest is dat er 1 miljard euro moet worden uitgetrokken voor de bouw van nieuwe woonvormen voor ouderen. Met dat geld moeten nieuwe, kleinschalige woonvormen worden ontwikkeld om de kloof tussen een eengezinswoning en het verpleeghuis te verkleinen.

In het nieuwe Manifest wordt ingezet op de volgende tien punten:

 

 1. Zet in op een brug tussen jong en oud; we hebben elkaar nodig
 2. Investeer in generatiewoningen en kleinschalige concepten
 3. Help toekomstige senioren zich voor te bereiden op de oude dag
 4. Stimuleer en beloon mantelzorgers en vrijwilligers
 5. Gebruik de maatschappelijke diensttijd om jong en oud bij elkaar te brengen
 6. Zorg voor voldoende ontmoetingsplekken voor jong en oud
 7. Maak Nederland dementievriendelijk
 8. Investeer in passende en palliatieve zorg
 9. Borg de toegang tot geestelijke verzorging
 10. Houd oog voor de ouderenzorg in en na de coronatijd

 

(De volledige tekst is te vinden op kbo-pcob.nl)

 

 

Pamflet voor banken: Breng het persoonlijke contact terug

Een vertrouwd gezicht, iemand die je vriendelijk te woord staat. Gewoon even naar binnen kunnen lopen als je een vraag hebt. Senioren zijn duidelijk: Ze missen hun bankkantoor, die eerst nog iedere buurt, dorp op kleine stad had. Dat blijkt uit de ruim 700 meldingen die bij het Meldpunt Bank Dicht van seniorenorganisatie KBO-PCOB zijn binnengekomen. Marcel Sturkenboom, directeur van KBO-PCOB: “Soms is van de een op de andere dag een bankfiliaal dichtgegaan, zonder dat er een goed alternatief beschikbaar was. Veel senioren kunnen prima overweg met internetbankieren, maar er is ook een groep die dit niet kan of er niet goed uit komt en dan met vragen blijft zitten. Daarom vragen we als KBO-PCOB aan de banken: Richt lokale servicepunten op!”

Om deze oproep extra kracht bij te zetten, heeft KBO-PCOB een pamflet opgesteld, met daarin vijf belangrijke behoeften van de senioren:

 1. Zorg voor persoonlijke contact
 2. Wees bereikbaar
 3. Houd de mogelijk om te pinnen en te storten
 4. Wees digitaal aardig, want niet iedereen is digitaal vaardig
 5. Zorg voor een veilige bankomgeving

Dit pamflet is aangeboden aan ABN AMRO, Rabobank en ING. Marcel Sturkenboom: “Door deze vijf behoeften inzichtelijk te maken, vragen we aan de banken om hier ook echt mee aan de slag te gaan. We rekenen op hen. Senioren zijn vaak trouwe klanten en met een lokaal servicepunt geef je degene die niet digitaal onderlegt is of om welke andere reden een bankfiliaal nodig heeft, de kans zelfstandig hun financiële zaken te blijven doen.”

Meldpunt Bank Dicht

Het Meldpunt Bank Dicht van seniorenorganisatie KBO-PCOB is van 28 oktober tot 23 november 2020 open geweest. In totaal zijn er 731 meldingen gedaan.

 

Waarborg persoonlijk contact bij ‘digitalisering’ van NS stations

Persoonlijk contact en hulp aan reizigers moet mogelijk blijven op NS Stations. Seniorenorganisatie KBO-PCOB schrijft dit, samen met de andere consumentenorganisaties, in een advies aan NS. In de nieuwe opzet van service formules van NS staat digitalisering centraal. In dit advies staat aangegeven dat er reizigersgroepen blijven die niet via het online kanaal geholpen kunnen worden. Marcel Sturkenboom, directeur KBO-PCOB: ‘Wij vinden dat NS er zorg voor moet dragen dat de voorgestelde maatregelen niet negatief uitpakken voor deze reizigers.’

Er zijn reizigers die minder digitaal vaardig zijn, die hulp en ondersteuning behoeven bij het reizen, bij het opladen van de OV-chipkaart of bij aanschaf van reisproducten. Zo telt Nederland circa 1,5 miljoen mensen die moeite hebben met lezen en schrijven en heeft zo’n 20 tot 25% van de Nederlanders moeite om zonder hulp digitaal zaken te doen. Marcel Sturkenboom, directeur KBO-PCOB: ‘Senioren vormen een groot deel van die groep die moeite hebben bij digitalisering. Naar verwachting zal de groep 65-plussers in 2030 bijna een kwart van de bevolking zijn en wonen er dan 1,2 miljoen 80-plussers in Nederland. NS moet met deze reizigers rekening houden in de plannen.’

Service voorop

Uiteraard vindt KBO-PCOB het te begrijpen dat NS gezien het feit dat fors minder gebruik gemaakt wordt van de loketten de serviceverlening op de stations wil wijzigen. KBO-PCOB vindt wel dat hierbij de service- en informatiebehoefte van reizigers voorop dient te blijven te staan. De (toekomstige) reiziger moet doordat NS de service op stations digitaliseert, passende ondersteuning worden geboden. KBO-PCOB adviseert NS meer onderzoek te doen en met ervaringsdeskundigen in gesprek te gaan hoe dit vorm te geven.

KBO-PCOB draagt samen met de andere consumentenorganisaties alvast een aantal ideeën aan, zoals het verbeteren van kaartautomaten, een vaste plek voor de servicemedewerkers op het station en het inzetten van OV-ambassadeurs en mobiele contact-teams. Bovendien zou het aan te bevelen zijn de loketten in een andere vorm te behouden door samenwerking te zoeken met andere vervoerders, loketten te bieden via agentschappen of door treinkaartjes te verkopen in de Kiosk.

 

KBO-PCOB opent speciale Ouderen-Infolijn voor al uw vragen

Wij begrijpen dat u zich wellicht zorgen maakt over de risico’s van het coronavirus en dat u nu allerlei vragen heeft. We weten ook, dat niet alle senioren even vaardig zijn met internet om op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen. En dat sommige mensen behoefte hebben even iemand te spreken, omdat ze zich eenzaam voelen nu veel activiteiten stilliggen.

Voor al deze mensen heeft KBO-PCOB een speciale telefoonlijn geopend:
de Ouderen-Infolijn: 030-3 400 600
bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur

Omdat de KBO-PCOB-leden tot de aangemerkte risicogroep behoren, is ons dringende advies aan alle leden: schort alle niet-noodzakelijke bijeenkomsten en contacten op.

De medewerkers van KBO-PCOB bieden u graag een luisterend oor. Bijvoorbeeld als u wilt overleggen of (kleine) bijeenkomsten van de afdeling nog wel doorgang kunnen vinden. Of dat u als vrijwilliger nog één-op-één-contact met leden kunt hebben. Hoe u in contact kunt blijven zonder risico te lopen. Of gewoon voor een praatje.

De belangrijkste adviezen voor senioren zijn:
• vermijd grote groepen
• mijd het openbaar vervoer
• beperk sociale contacten, houd 1,5 m afstand van elkaar
• werk/blijf zoveel mogelijk thuis

Kijk op www.rivm.nl/coronavirus voor de meest actuele informatie rondom het coronavirus of bel de plaatselijke GGD.

Laten we ervoor zorgen dat we met alle beperkende maatregelen wel verbonden blijven met elkaar zodat niemand zich alleen hoeft te voelen. Bel, schrijf, mail zodat u in contact blijft. Zorg voor elkaar en blijf omzien naar elkaar.

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden