KBO-PCOB Nieuwe Stijl

21 mrt 2021 Leeuwarden

 Verenigingsnieuws

De landelijke voorzitters van KBO en PCOB hebben in februari een brief geschreven over de toekomst van KBO en PCOB. De samenwerking  tussen KBO en PCOB wordt voortgezet onder de titel KBO-PCOB Nieuwe Stijl. In de nieuwsbrief van PCOB Leeuwarden – februari 2021 – is deze brief weergegeven. 

Dit jaar wordt er gestart met een landelijke campagne om nieuwe leden te werven. We gaan ervoor zorgen dat iedereen van 50 jaar en ouder graag lid wil worden van de Unie KBO of de PCOB. We gaan er dus voor zorgen dat er bloeiende afdelingen zijn, dat mensen bij ons leuke en nuttige dingen kunnen leren, dat we een rol spelen in de landelijke belangenbehartiging en goed zichtbaar zijn in de kranten en op televisie. 

De brief van de voorzitters van de PCOB en KBO.


Geachte leden van de PCOB en KBO

Wat fijn dat u lid bent van de PCOB en KBO!

Als u al wat langer lid bent van onze vereniging, herinnert u zich vast nog wel dat in 2017 en 2018 plannen zijn gemaakt voor KBO-PCOB Vernieuwt. De gedachte hierachter was dat de Unie KBO en de PCOB over zouden gaan tot een juridische fusie.

Nu, een paar jaar later, is duidelijk geworden dat een juridische fusie op dit moment geen goed idee is. Daarom is door de ledenraden van beide verenigingen besloten om de samenwerking voort te zetten onder de titel KBO-PCOB Nieuwe Stijl.

 Dit klinkt wel makkelijk, maar het heeft nog best wat voeten in de aarde. Er zijn veel bestuurlijke dingen te regelen, er moet bijvoorbeeld vastgesteld worden wie waarover mag beslissen en wat de rol is van de ledenraad KBO-PCOB. We gaan weer terug naar een aparte begroting van de PCOB en de Unie KBO in plaats van een gezamenlijke begroting KBO-PCOB. Dat moet allemaal geregeld en uitgezocht worden. Als u het interessant vindt, kunt u in de bijgevoegde brief meer informatie lezen over deze nieuwe manier van samenwerken.

De centrale vraag is natuurlijk: wat gaat dit allemaal betekenen voor u als lid van een afdeling?

U gaat niets merken van al dat uitzoekwerk. Als het goed is gaat u wel iets merken van de aandacht die zal worden besteed aan de ondersteuning van afdelingen en vrijwilligers. Ook zullen de provinciale KBO-bonden en de regioconsulenten en regio-coördinatoren van de PCOB én het verenigingsbureau meer met elkaar gaan samenwerken. Op die manier kan gebruik worden gemaakt van de kennis en ervaring in het hele land. Daarmee kunnen alle afdelingen hun voordeel doen. Het zal ook makkelijker worden voor plaatselijke afdelingen van Unie KBO en PCOB om intensief samen te werken.

De vijf speerpunten:
– koopkracht
– wonen
– welzijn en zorg
– veiligheid
– digitalisering
– zingeving
blijven gewoon bestaan.

En natuurlijk blijft KBO-PCOB landelijk uw belangen behartigen, zoals het
– pensioenakkoord
– vaccinatiecampagne
– Code Zwart
– enzovoort.

Binnenkort wordt gestart met een landelijke campagne om nieuwe leden te werven. Zoals u weet, iemand wordt pas lid van een vereniging als hij of zij die vereniging van betekenis vindt. We moeten er dus voor zorgen dat er bloeiende afdelingen zijn, dat mensen bij ons leuke en nuttige dingen kunnen leren, dat we een rol spelen in de landelijke belangenbehartiging en goed zichtbaar zijn in de kranten en op televisie. We moeten ervoor zorgen dat iedereen van 50 jaar en ouder graag lid wil worden van de Unie KBO of de PCOB.

Onder de vlag van KBO-PCOB Nieuwe Stijl worden dus veel plannen uitgewerkt, op verschillende niveaus in de verenigingen. Maar uiteindelijk draait alles om u, om de leden, om de afdelingen, om de beide verenigingen.

De ledenraden, besturen en directie van beide verenigingen én het verenigingsbureau gaan de komende maanden heel hard werken om KBO-PCOB Nieuwe Stijl tot een succes te maken. We hopen natuurlijk dat u heel blij zult zijn met het resultaat. Als u een goed voorstel of een vraag heeft, horen we dat graag. U kunt dan bellen of mailen met de ledenservice (030-3 400 600 of secretariaat@kbo-pcob.nl).

Met vriendelijke groet,
Willem Nuis
Voorzitter PCOB

Gerard Knoop
Bestuurder KBO

 

 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden