KBO-PCOB mengt zich in debat over ziekenhuisfaillissementen

23 apr 2019 Landelijk

De Tweede Kamer debatteerde op 25 april over ziekenhuisfaillissementen. KBO-PCOB deelde voorafgaand aan het debat met de Kamer zorgwekkende signalen van leden over de effecten van het faillissement van het ziekenhuis in Lelystad.

De juiste zorg op de juiste plek lijkt hier namelijk niet meer op te gaan, zo concludeert KBO-PCOB samen met een aantal gedupeerden.

Reizen en bereikbaarheid

KBO-PCOB krijgt signalen van senioren die met enige spoed moeten worden opgenomen en tot in het Friese Sneek belanden. Hierdoor is de reisafstand zo groot dat een bezoek door de partner niet meer mogelijk is. Het ontbreken van een naaste valt mensen zwaar. Echter een bezoek aan een ziekenhuis dichterbij kan eveneens lastig zijn. Zo heeft de buslijn naar het ziekenhuis in Harderwijk geen halte voor de deur. Wanneer patiënten zonder auto naar de spoedeisende hulp gaan, moeten zij nog tien minuten lopen voordat zij acute zorg kunnen krijgen. De nabijheid en bereikbaarheid van zorg is van groot belang, vindt KBO-PCOB. Alleen dan kan langer thuis wonen verantwoord zijn.

Vertrouwde arts toch verlaten?

Na het sluiten van het ziekenhuis zijn bepaalde poliklinieken in Lelystad achtergebleven. Een aantal artsen heeft echter besloten als een zelfstandig behandel centrum (ZBC) verder te gaan. Patiënten volgen doorgaans hun arts met wie ze vaak een jarenlange relatie hebben opgebouwd en komen zodoende terecht bij een ZBC. De ondersteunende infrastructuur is echter vaak niet aanwezig. Het gevolg is dat de patiënt óf hiervoor moet gaan reizen óf alsnog de overstap moet maken naar een andere arts.

Uitstel en zorgmijding

KBO-PCOB krijgt tevens signalen dat mensen nu vaak kiezen voor ‘geen gedoe’. Bezoek aan de specialist wordt uitgesteld tot het uiterste moment. Dit is zorgelijk, omdat zeker bij kwetsbare ouderen bij zorgmijding de zorg heel snel complexer wordt en de kosten hiermee ook snel oplopen.

Langer thuis vraagt om goed netwerk aan zorg

Van lokale afdelingen ontvangt KBO-PCOB het signaal dat men het gevoel heeft niet altijd serieus genomen te worden als men problemen op tafel legt. Dat geeft ons reden tot zorg. Als we met elkaar werken aan het langer thuis wonen van senioren, dan vraagt dat om een goed netwerk aan zorg; en dat is inclusief het ziekenhuis. Opnames vanuit Lelystad in Sneek of Zwolle lijkt ons geen juiste zorg op de juiste plek. Dit vraagt om nader onderzoek. Maar tot die tijd vragen wij de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om in Lelystad een tijdelijke voorziening te treffen via een spoedeisende hulp en een beddenhuis voor opnames tot drie dagen.

Update: signalen uit het Kamer-overleg 25 april

Tijdens het algemeen overleg is een aantal punten onder de aandacht gebracht van minister Hugo de Jonge. Naar aanleiding van de input van KBO-PCOB stelde de ChristenUnie zorgmijding door ouderen aan de orde door extra afstand naar andere ziekenhuizen. De partij vroeg de minister of er voldoende oog is voor ouderen in het kader van de ziekenhuisfaillissementen. Ook werd aandacht gevraagd voor het gebrek aan juiste zorg op de juiste plek in Flevoland. Naast zorgmijding ontstaan er ook problemen rond de mogelijkheden van bezoek aan zieken, terwijl dat wel positief is voor herstel, meldde de PVV. Minister Bruno Bruins van Medische Zorg heeft aangegeven dat zorgmijding onwenselijk is en er oog is voor de kwetsbare mensen, zoals ouderen.

Andere aandachtspunten waren de stroeve samenwerking tussen de specialisten van de ZBC (zelfstandige behandelcentra) en het Sint Jansdal-ziekenhuis in Harderwijk, en het realiseren van een bushalte voor het ziekenhuis (inbreng VVD). Dit is een verantwoordelijkheid van de gemeente en provincie, maar de minister geeft aan dat hij het zal aankaarten.

Dit bericht verscheen eerder op KBO-PCOB

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden