KBO-PCOB in gesprek met Tweede Kamer over Pensioenakkoord

23 nov 2021 Landelijk

Op dinsdagavond 24 november gaat KBO-PCOB-directeur a.i. Marcel Sturkenboom in gesprek met de Tweede Kamer over het pensioenakkoord. Dit is het, uitgestelde, eerste deel van twee rondetafelgesprekken, waar diverse organisaties, wetenschappers en deskundigen zijn uitgenodigd. De bijeenkomst zou eerst op 3 november plaatsvinden. Het tweede rondetafelgesprek van 4 november is wel doorgegaan.

Position paper

Voorafgaand aan het rondetafelgesprek heeft KBO-PCOB een position paper ingediend. Daarin geven we aan dat het pensioenakkoord perspectief heeft. Tegelijkertijd vraagt de uitwerking om de nodige aandacht zodat gepensioneerden ook echt baat hebben bij het nieuwe contract. Het position paper is mede ingediend namens het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM).

Transitiekader

Allereerst wijst KBO-PCOB op de periode tot de invoering van het nieuwe contract. We willen dat pensioenfondsen al eerder de mogelijkheid krijgen om te rekenen met de regels behorend bij het nieuwe contract. Gepensioneerden wachten al jarenlang op indexatie, wij willen dat het toezegde koopkrachtige pensioen uit het nieuwe pensioencontract voor hen eerder realiteit wordt. Het juist invullen van het transitiekader is ook van belang om te voorkomen dat gepensioneerden met een slechte uitgangspositie aan het nieuwe contract beginnen. Marcel Sturkenboom: “Gepensioneerden hebben weinig aan de extra indexatiekansen in het nieuwe contract als zij er in de komende jaren vooral op achteruit gaan. Dat willen wij voorkomen.”

Nabestaandenpensioen

KBO-PCOB vraagt daarnaast aandacht voor het nabestaandenpensioen. In het pensioenakkoord zijn ook hier een aantal afspraken over gemaakt. Zo is de dekking van het nabestaandenpensioen voortaan diensttijdonafhankelijk, waardoor ook naasten van mensen die nog niet zo lang bij hun werkgever in dienst waren aanspraak op dit pensioen kunnen maken. Wij vinden dat een goede zaak, maar maken ons wel zorgen om mensen die wegens een progressieve ziekte alsnog buiten de dekking van het nieuwe nabestaandenpensioen vallen als zij op het moment van overlijden geen werkgever hebben. Ook vragen we de overheid nadrukkelijker bij te dragen aan een betere voorziening voor nabestaanden door de dekking van de Algemene Nabestaandenwet (Anw-uitkering) uit te breiden.

Inspraak

Tot slot benadrukt KBO-PCOB het belang van inspraak van deelnemers bij alle veranderingen die op stapel staan. Marcel Sturkenboom: “Voor pensioen spaar je jarenlang, en het is voor senioren een heel belangrijke bron van inkomsten. In het nieuwe stelsel is het pensioen bovendien persoonlijker. Daarom is het zeer belangrijk dat inspraak van deelnemers stevig in het nieuwe pensioenstelsel verankerd wordt.”

Samenwerking

Zoals dat in de afgelopen periode vaker is gebeurd op onder meer het pensioendossier, heeft KBO-PCOB ook bij de voorbereidingen op dit rondetafelgesprek samengewerkt met collega-organisaties van senioren en gepensioneerden, zoals de ANBO en de Koepel Gepensioneerden. Zij hebben ook een position paper geschreven. Kijk hiervoor op de websites van ANBO en Koepel Gepensioneerden. Doel is een zo breed mogelijk front te vormen waar men in Den Haag niet omheen kan. Het rondetafelgesprek is live te volgen via de website van de Tweede Kamer. KBO-PCOB spreekt tussen 18:50 en 19.35 uur.

De hele avond ziet er als volgt uit:

Blok 1: Actoren pensioenakkoord, van 17.00 – 18.00 uur

  • Dhr. J. de Haan, VNO-NCW
  • Dhr. T. Elzinga, FNV

Blok 2: Uitvoeringsaspecten, van 18.10 – 18.40 uur

  • Dhr. H. Herbert, Verbond van verzekeraars

Blok 3: Uitvoeringsaspecten, van 18.50 – 19.35 uur

  • Dhr. J. van der Spek, Koepel Gepensioneerden
  • Dhr. M. Sturkenboom, KBO-PCOB

Meer informatie is te vinden op de site van de Tweede Kamer.

Dit bericht verscheen eerder op KBO-PCOB

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden