Kabinet, investeer in wijkverpleging!

De wijkverpleging in Nederland staat onder water, blijkt uit onderzoek. Er is te weinig geld en menskracht. Het kabinet steekt nu extra geld in verpleeghuiszorg. Maar daarnaast is voor thuiswonende ouderen voldoende hoogwaardige wijkverpleging hard nodig. KBO-PCOB roept het kabinet dan ook op om wijkverpleging goed te regelen.

ActiZ deed recent onderzoek onder 124 zorgorganisaties naar wijkverpleging. Bij 61% van de organisaties is gekort in budget (lees meer). Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB: “Dit is ongewenst en gaat in tegen de wens van ouderen om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Wijkverpleegkundigen zijn de spin in het web om de juiste zorg op de juiste plek te krijgen.”

Tekorten en problemen
Budgetten zijn vaak niet toereikend. Ruim drie kwart van de zorgorganisaties heeft het gecontracteerde budget voor wijkverpleging in 2016 overschreden. 26% heeft in 2016 een cliëntenstop ingevoerd. 71% van de respondenten verwacht problemen in 2017: geen extra (hoogopgeleid) personeel, zorg moeten leveren onder kostprijs, slechte financiële positie, hoge werkdruk door vraag vanuit cliënten en instellingen en meer administratieve lasten.

Onverantwoord
KBO-PCOB maakt zich grote zorgen over voorgaande. Manon Vanderkaa: “Wijkverpleegkundige coördineren en verlenen complexe, intensieve zorg aan ouderen met een kwetsbare gezondheid. Het aantal thuiswonende ouderen zal alleen maar toenemen. Als je nu niet investeert in wijkzorg, belanden nog meer ouderen in het ziekenhuis. Dat is onverantwoord. Het kabinet moet daarom zo snel mogelijk investeren in voldoende, hoogwaardige wijkverpleging in heel Nederland!”

<< Vorige pagina

Gerelateerde berichten