Jubileum PCOB De Lier 1995-2020

20 jan 2021 De Lier

In 2020 heeft de PCOB afdeling van De Lier haar 25 jarig jubileum gevierd.  Dat is gebeurd met een attentie voor alle jarigen, een mooi jubileumboekje en een High Tea op buitenplaats de Zwethburch. 
Als afsluiting van de jubileum activiteiten ontvingen de leden een wenskaart voor de kerstdagen en het nieuwe jaar vergezeld van een C.D. van Stef Blok.

Teken de petitie omtrent Pensioenwet

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. Daarom: pas de pensioenwet aan! Teken de petitie!

Petitie Pensioenwet