Nieuwe lid en Bezoekcommissie

27 feb 2023 Hoogeveen

Nieuw lid

Mevrouw A. Noordmans, IJssel. 

Hartelijk welkom bij onze PCOB

 

Bezoekcommissie

Op de vergadering van 27 januari 2023 van de bezoek-commissie PCOB is aan giften ontvangen €  30,00.

Verdeling:

Mevr. T. Bakker       €  10,00 

Mevr. M. Los            €  10,00 

Mevr. S. Scholing     €  10,00

Alle gevers hartelijk dank.

K. Lubbinge, penningmeester

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden