Lidmaatschap PCOB

20 jan 2021 Voorthuizen

Lidmaatschap PCOB

 

Waarom zou ik lid worden van de PCOB?

De letters PCOB staan voor Protestants Christelijke Ouderenbond; tegenwoordig vooral gebruikt als eigennaam PCOB. Vanuit haar sociaal-christelijke uitgangspunten hecht de vereniging PCOB aan haar ankerpunten: “omzien naar elkaar”,“ solidariteit”en “rentmeesterschap”.
Omzien naar elkaar is zichtbaar binnen de PCOB-afdelingen en krijgt vooral daar handen en voeten. Solidariteit krijgt vorm en inhoud in de standpuntbepaling van de PCOB, waarbij het niet alleen gaat om solidariteit tussen jong en oud, maar ook tussen ziek en gezond of arm en rijk. Rentmeesterschap kun je ook vertalen met duurzaamheid; we kijken niet alleen naar wat we zouden willen realiseren voor onszelf, maar ook naar de lange termijneffecten op de wereld waarin wij leven.
Zelfs al delen we bovenstaande waarden, dan nog zullen we ontdekken dat we in gesprek met elkaar, veel van elkaar kunnen leren door naar elkaar te luisteren welke (wijze) lessen het leven ons heeft geleerd.

Wat krijg ik voor mijn lidmaatschap van de PCOB?

Een PCOB-lidmaatschap is om drie redenen aantrekkelijk; redenen waarom velen u voor gingen en lid zijn van de PCOB:

1. Uw belangen worden behartigd bij overheid en politiek; uw stem telt mee!
*Samen met vele vrijwilligers zet de PCOB zich in om de landelijke politiek en beleidsmakers van Nederland te beïnvloeden. In het bijzonder op de terreinen Zorg, Welzijn & Gezondheid, Inkomen & Koopkracht en Pensioen.
De standpunten op landelijk niveau worden “vertaald” naar het lokale niveau van de burgerlijke gemeenten en samen met vrijwilligers wordt advies gegeven aan lokale PCOB-afdelingen en praktische handvatten aangereikt.
*De sociaal-christelijke uitgangspunten rondom ethische en zingevingsvraagstukken met betrekking tot het ouder worden, bespreekbaar te maken en waar mogelijk in te brengen in het maatschappelijk debat.

2. U kunt deelnemen aan tientallen activiteiten of expertisegroepen; uw inbreng is zinvol!
De PCOB is actief in heel Nederland door:
*Lokaal binnen een afdeling of regio elkaar te ontmoeten; tijdens afdelingsbijeenkomsten waar ontmoeting, ontspanning, educatie en bezinning afwisselend centraal staan;
*Vrijwilligers actief binnen afdelingen of juist gericht op lokale belangenbehartiging;
*Ledenparticipatie binnen PCOB-afdelingen of in landelijke en/of regionale netwerkgroepen.

3. U kunt gebruik maken van diverse ledenvoordelen en kortingen; uw lidmaatschap verdient zich terug!
*Korting bij verschillende zorgverzekeringen met kwaltatief goede voorwaarden voor ouderen.
*Een unieke schadeverzekering zonder leeftijdsdiscriminatie (Plus Pakketpolis)
*Korting op reizen via Beter-uit.
*Korting bij u in de buurt, met de PCOB-ledenpas als voordeelpas.
*Hulp bij het invullen van belastingformulieren.
*Bezoek van een vrijwillige ouderenadviseur.
*Tien keer per jaar het ledenblad KBO-PCOB magazine thuis op de mat.
*Informatie, praktische tips en handreikingen via allerlei communicatiekanalen van de PCOB.

Wilt u ook lid worden van de PCOB-Voorthuizen? Neem dan contact op met de secretaris: de heer Herman Hofman secretaris, Mendelssohnlaan88, 3781 HW,  Voorthuizen, tel. 0342 842039
Zijn email-adres is: herman.hofman@kpnmail.nl

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden