JAARVERSLAG

24 feb 2022 Alkmaar-Heiloo

JAARVERSLAG PCOB AFDELING
ALKMAAR/HEILOO 2021

Het jaar 2021 zal ingaan als het tweede Corona jaar. Door de
pandemie en alle maatregelen die daarmee samenhingen was
het niet mogelijk om in het eerste halfjaar
ledenbijeenkomsten te houden. De belastinginvullers gingen
wel aan het werk. Er zijn zo’n 24 leden geholpen.
De leden van de contactcommissie deden in 2021 hun werk.
De attenties werden zeer op prijs gesteld. Er waren
verkiezingen voor de landelijke ledenraad van de PCOB.
Otto Magel trad af, uw voorzitter trad toe. Wij mochten een
nieuw bestuurslid welkom heten, namelijk Wil Voor in ’t
Holt, geen onbekende naam in PCOB-kringen. Er verschenen
11 edities van de Bijklanken, trouw verspreid door de
rondbreng-ploeg.
De contacten met de twee KBO-afdelingen werden
voortgezet, samen is er twee keer een overleg geweest met de
wethouder Robert te Beest.
Omdat ledenmiddagen niet doorgingen, vond het bestuur het
gepast om twee keer een boekje met de Bijklanken mee te
sturen. In september was dat het boekje “Hoop”. In december
ging het om het boekje “Geloof”.
Door de versoepelingen van de maatregelen na de zomer was
het mogelijk om op 28 september een ledenmiddag te
organiseren, deze keer in de Brasserie, het restaurant in de
voormalige Vleugels.
Er waren 41 leden, de inleider was Anton van Riel, zijn
lezing ging over de ontwikkelingen in de natuur. De middag
werd afgesloten met een Indische maaltijd. Op 23 november
zou Peter van Trigt een verhaal houden over de geschiedenis
van Sint-Nicolaas. Helaas was hij door Corona verhinderd.
Desondanks genoten 25 leden van het samenzijn, met tot slot
een stamppotten-maaltijd.
Het aantal leden is naar verwachting gedaald in 2021. Per 31
december hadden wij 153 leden waaronder 28 leefverbanden.
Wij namen afscheid van 15 leden, waarvan 6 door overlijden.
Gelukkig was er ook 1 nieuwe aanmelding. Al met al zijn de
meeste leden die dat konden, ondanks de Corona ons trouw
gebleven. Het bestuur bedankt alle vrijwilligers voor hun
inzet in het afgelopen jaar.

Het bestuur
 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden