JAARVERSLAG PCOB AFDELING ALKMAAR/ HEILOO 2022

5 mrt 2023 Alkmaar-Heiloo

BIJEENKOMSTEN: De eerste bijeenkomst was vanwege
de Corona pas in februari. Falgun Binnendijk hield een
inleiding over senioren en politiek. Op 15 maart hadden wij
de WMO-ambtenaar Gerard Wilts op bezoek. Bij die
gelegenheid werd ook de jaarvergadering gehouden.
KBO-PCOB hebben een zogenaamde inspiratietour
georganiseerd. Op 7 april werd die gehouden in De Koepel in
Heiloo. Er was op 14 juni een lunch in de Alkenhorst en op
12 juli een bezoek aan de Blindentuin in de Egmonderhout.
Bij de ledenmiddag van 12 september sprak de notaris
mevrouw Lopez en 15 november schetste Peter van Trigt de
geschiedenis van de heilige Nicolaas.
Dan was er 6 december de lunch voor de vrijwilligers.
De bijeenkomsten in de Alkenhorst werden door gemiddeld
ruim 30 leden bezocht.

CONTACTCOMMISSIE: De leden van de
contactcommissie zorgden voor een kaart bij verjaardagen.
Bij bijzondere gelegenheden waren er bloemen of een
 bloemenbon. Elke keer blijkt weer dat het geven van
aandacht ontzettend belangrijk is.

BELASTING: Daar hebben wij allemaal mee te maken.
Soms betalen wij te veel of maken onvoldoende gebruik van
toeslagen. Iets wat onze belastinginvullers weleens
tegenkomen. In 2022 zijn er 30 personen geholpen bij het
invullen van de belasting.

LEDEN: In 2022 hebben wij afscheid moeten nemen van
een aantal leden. Gelukkig hebben zich ook weer een paar
nieuwe leden aangemeld. Op 31 december hadden wij 138
leden, waarvan 22 leefverbanden.

KBO: De samenwerking met de twee plaatselijke KBO
afdelingen is voortgezet. Er is een kennismakingsgesprek
geweest met de twee wethouders die bij het ouderenbeleid
betrokken zijn. Men wil graag het overleg met de ouderen
bonden voortzetten als het gaat om de zogenaamde ouderen
agenda en om het maken van een woonvisie. Landelijk gaat
de samenwerking met de KBO moeizaam. 4 Provinciale
KBO afdelingen kondigden aan om per 1-1-2023 de
samenwerking met de andere provinciale KBO afdelingen en
de PCOB te beëindigen. Dit zal grote gevolgen hebben voor
de landelijk organisatie.

DE BLADEN: De Bijklanken en het landelijk blad
verschenen 10 maal. Ons eigen blad zag er steeds keurig
verzorgd uit. Naast de bladen werd ook twee keer een boekje
mee bezorgd. In maart was dat het boekje “Liefde”. Daarmee
hebben de leden de serie Geloof, Hoop en Liefde, uitgegeven
 door de PKN, compleet. Met de kerstnummers van de bladen
kreeg u het boekje “Van donker naar licht”, een bundel van
gebeden rond de kerststal.

Het bestuur

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden