JAARVERSLAG PCOB AFDELING ALKMAAR/HEILOO 2020

14 feb 2021 Alkmaar-Heiloo

Het jaar 2020 zal ingaan als het Corona jaar. Door de pandemie vervielen onze ledenmiddagen. In januari hebben wij nog een nieuwjaarsbijeenkomst gehad (in de Alkenhorst, met  45 mensen). Daarna was het niet meer mogelijk om ontmoetingen te organiseren. Het bestuur en leden die ik sprak, hebben dat als een groot gemis ervaren. Andere activiteiten konden gelukkig wel doorgang vinden. Zo werd (bijna) elke maand door de redactie een “Bijklanken” samengesteld. Die werd, samen met het landelijk KBO-PCOB  blad door de trouwe groep vrijwilligers verspreid. In  zomer was er een waaier bijgevoegd. Bij het laatste nummer van het jaar ontvingen de leden een boekje met overdenkingen met de titel “Dankbaar”. Ook het bezoekwerk werd voortgezet. Door middel van een kaart of een bloemetje  werd er aandacht besteed aan bijzondere gebeurtenissen. Geregeld kregen wij te horen dat men dat erg op prijs stelt. Er zijn 34 leden geholpen met hun belastingaangifte. Er was overleg met de twee KBO’s, samen hadden wij overleg met ambtenaren een wethouder, met name over de WHO.

Helaas heeft de trend van het afnemen van het aantal leden zich in 2020 voortgezet. Per 31 december hadden wij 167 leden waaronder 32 leefverbanden. Wij namen afscheid van 18 leden, waarvan 7 door overlijden. Daaronder waren onze secretaris Riet Kervel en lid van de activiteit commissie Anne Zuidenga. Het is te hopen dat wij in 2021 elkaar in PCOB weer kunnen ontmoeten.

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden