Jaarverslag 2022 PCOB afd. Rheden-Rozendaal

2 mrt 2023 Rheden-Rozendaal

Het jaarverslag 2022 van onze afdeling is gereed en zal op de Algemene ledenvergadering van
28 maart (14.00 uur in De Elleboog te Velp) worden behandeld.
Het bevat naast algemene informatie ook de financiële jaarcijfers. 
In de Nieuwsbrief van maart kunt u lezen dat dit verslag op te vragen is bij het secretariaat.
Wilt u hier vooraf kennis van nemen ? Klik dan op Jaarverslag PCOB Rheden-Rozendaal 2022.

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden