Jaarverslag 2021 PCOB afd. Rheden-Rozendaal.

21 feb 2022 Rheden-Rozendaal

Het (secretarieel) jaarverslag 2021 van onze afdeling is inmiddels gereed en zal op de Algemene ledenvergadering van 24 24 maart (14.00 uur in het Dorpshuis te Rheden) worden behandeld. 
In de Nieuwsbrief van maart kunt u lezen dat dit verslag op te vragen is bij het secretariaat.
Wilt u hier vooraf kennis van nemen ? klik dan op Jaarverslag PCOB Rheden-Rozendaal 2021.

Teken de petitie omtrent Pensioenwet

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. Daarom: pas de pensioenwet aan! Teken de petitie!

Petitie Pensioenwet