Jaarverslag 2020 van de KBO-PCOB afdeling Waalwijk.

24 jan 2021 Waalwijk

Wat was het een hoopvol begin anno 2020.
Op 8 januari hadden we een gezellige nieuwjaarsreceptie en 6 februari de jaarvergadering, aansluitend kregen we uitleg over het internet gebruik door leden van Senior Web Waalwijk. U kon uw specifieke vragen stellen en er uw voordeel mee doen.
Donderdag 5 maart waren Mevr. Miranda Vroon-van Vugt, geestelijk verzorger in het Elisabeth/Twee Steden Ziekenhuis te Tilburg en Ans Cox van het Maxima Medisch Centrum te Veldhoven de gasten die via een Power Point presentatie ons mee namen over ethische medische vragen rondom
orgaan- en weefseldonatie. Per 1 juli 2020 werd via regeringsbesluit van iedere burger verwacht via het donorcodicil aan te geven, Donor Ja of Nee. Een zeer ingrijpend persoonlijk besluit. Vele vragen konden worden beantwoord. De boeiende en leerzame middag werd afgesloten met gebed door Ds. Mevr. Miranda Vroon.
Ja…………………en toen kwam Corona en gingen we in lock- down.
Alles viel stil. Ontmoetingscentrum de Haven ging op slot. Geen kerkgang, alleen on -line diensten.
Niet meer bij elkaar komen op de ledenmiddagen, geen bezoekjes afleggen of ontvangen. Ouderen werden geadviseerd thuis te blijven en de boodschappen te laten bezorgen door hun kinderen, kennissen of buren.
Voor velen van ons was dit een moeilijke en eenzame tijd.
Bijzondere gedenkdagen zoals huwelijksjubilea moesten worden uitgesteld of konden met beperkingen worden gevierd. Onze gedachten gaan uit naar hen die hun geliefden verloren en daarbij ook geconfronteerd werden met de nodige beperkingen.
De zomerperiode gaf ons enige verlichting en vol goede moed kwamen we op donderdag
3 september weer bij elkaar( met enige afstand).Een gezellig samenzijn met een loterij en vele mooie prijzen. Plannen werden gepresenteerd.
Helaas…………………dat was de laatste keer in 2020. Ook toen sloeg het virus om zich heen. We moesten met al onze goede bedoelingen de rest van het seizoen schrappen.
Het beperkte aantal personen dat bij elkaar mocht komen maakte ook dat we de kerstviering moesten afblazen. Het plan om met de kerst toch iets te doen kreeg bijval. Een kerstverrassing om u toch het gevoel te geven van een fijne kerst ondanks deze tegenvaller.
Het bestuur heeft ondanks alle beperkingen en maatregelen toch regelmatig kunnen vergaderen. Veel vergaderingen hebben we nog fysiek kunnen doen. Het werk voor onze vereniging kwam zo niet stil te liggen.
Uw overweldigende reacties op de enquête voor behoud van essentiële zorgfaciliteiten in het Tweesteden Ziekenhuis in Waalwijk zijn doorgestuurd naar de stichting Zorg om Zorg Waalwijk.
Het voorjaar – en najaarsoverleg met alle seniorenverenigingen uit de gemeentes Loon op Zand en Waalwijk hebben hun doorgang kunnen vinden in het Klavier te Kaatheuvel, zij het wel coronaproof.
Thema als WMO, cliëntondersteuning, comfortabel en veilig wonen en het landelijk project veilig wonen werden besproken.
Op initiatief van wethouder Daandels (WMO) werden alle seniorenorganisaties in gemeente Waalwijk op 16 januari uitgenodigd voor het Overlegplatform Senioren Gemeente Waalwijk (OSGW).
Gesproken werd over o.a. coördinatie cliëntondersteuning, vrijwilligersvergoedingen, armoedebeleid, het project “Samen ouder worden” en ANWB automaatje.
Deze bijeenkomst kreeg een vervolg op 8 oktober 2020 maar wel online. Afspraken werden gemaakt om als seniorenverenigingen met diverse projecten gezamenlijk op te trekken.
In de maand mei hebben we alle 80+ leden een kaart gestuurd met een bemoedigende tekst en tevens zijn door Tiny Friemann deze leden telefonisch benaderd.
Leden vanaf 55 tot 75 jaar zijn in juni aangeschreven met de vraag wat zij verwachten van onze vereniging in de toekomst. We mochten een aantal reacties ontvangen en op 17 juni 2020 zijn we bij elkaar gekomen en hebben we de bedoeling van het schrijven uitgelegd en gevraagd naar hun ideeën. Vele suggesties kwamen op tafel, wat uitmonde in een 2e bijeenkomst op 15 juli.
Wat kan en mag nog, was de grote vraag.
Op woensdag 7 oktober hebben we nog een wandeltocht kunnen organiseren door het natuurgebied Plantloon o.l.v. Hans van Reeven. Daarna werden we nog beperkter in onze mogelijkheden.
Bestuur en activiteitenwerkgroep hebben op woensdag 14 oktober gekeken wat nog wel kon en dat was een bezoek aan de St- Jan de Doper te Waalwijk (onderdeel van het grootste museum van Nederland) op 9 december. De plannen rond de kerstdagen hebben we met elkaar besproken en voorzichtig gekeken naar de activiteiten voor 2021.
Elke maand hebben we u geprobeerd te informeren via de nieuwsbrief over zaken die voor u van belang kunnen zijn. Petra Priem, als vormgever van de nieuwsbrief, is hier het afgelopen jaar enthousiast mee bezig geweest. Samen met haar zoon Pieter hebben ze ook de website weer nieuw leven ingeblazen. Hulde!
En natuurlijk mogen we onze trouwe magazine bezorgers niet vergeten. Zij hebben er voor gezorgd dat elke maand de nieuwsbrief en magazine bij u in de bus viel en in de week voor kerst een extra ronde gelopen om de kerstpakketjes persoonlijk bij u af te geven. Grote dank daarvoor.
We mogen dankbaar zijn dat we in vrijheid onze Christelijke identiteit kunnen vasthouden en laten we ook in 2021 ons vertrouwen stellen op onze Hemelse Vader en in Zijn kracht verder gaan met de woorden van Psalm 8 “Heer, hoe machtig is Uw woord op heel de aarde”.

Namens het bestuur:
Tiny Friemann-Bos.
Secretaris PCOB afd. Waalwijk

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden