Jaarverslag 2019

3 dec 2020 Zoetermeer

Beste Lezer,

Weer een verenigingsjaar voorbij en het is de gewoonte de verenigingszaken, voor zover
mogelijk, te belichten die in het verslagjaar 2019 hebben plaatsgevonden weer te geven in
een jaarverslag.

Klik hier om het jaarverslag en de jaarstukken te lezen.

Teken de petitie omtrent Pensioenwet

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. Daarom: pas de pensioenwet aan! Teken de petitie!

Petitie Pensioenwet