Jaarverslag 2019

3 dec 2020 Zoetermeer

Beste Lezer,

Weer een verenigingsjaar voorbij en het is de gewoonte de verenigingszaken, voor zover
mogelijk, te belichten die in het verslagjaar 2019 hebben plaatsgevonden weer te geven in
een jaarverslag.

Klik hier om het jaarverslag en de jaarstukken te lezen.

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden