Jaarvergadering op 29 mei 2024

3 mei 2024 Hardinxveld-Giessendam

UITNODIGING

D.V. woensdag 29 mei 2024

De Parel”, Talmastraat 9, Hardinxveld-Giessendam

Jaarvergadering

Aansluitend: Leen Fijnekam, Sliedrecht over de Linecrossers (2e Wereldoorlog)

Zaal open 13.45 uur, aanvang vergadering 14.15 uur, sluiting ca. 16.45 uur

* Welkom en opening met gebed

* Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar: Joop Evertse en Frans Schmal; aftredend en niet herkiesbaar Kor Nederveen; voordracht nieuw bestuurslid in een al bestaande vacature: Lauwerenske Klop-Egas

* Overige huishoudelijke zaken van de afdeling

* Bijdrage van de reiscommissie

* Programma deel 1

* Pauze: een ‘bakkie koffie’ met veel onderling contact; collecte voor kosten consumpties

* Vervolg programma

* Sluiting

Hebt u geen eigen vervoer?

  • Hebt u een CVV-pasje, maak dan gebruik van de Drechthopper.

  • Hebt u dat niet, maar kon u al eens eerder met iemand anders meerijden, bel die dan tijdig of dat ditmaal weer kan.

  • Lukt dat niet of is dit nieuw voor u: bel tijdig naar dhr. W. Tintel, T 616957. Hij probeert een regeling te treffen.

ANWB Automaatje is ook in Hardinxveld-Giessendam actief; vrijwillige chauffeurs rijden met eigen auto’s tegen kilometervergoeding; neem hierover enkele dagen tevoren contact op met Servanda, T 0184-612771. Zij proberen dit voor u rond te breien!

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden