Jaarvergadering 2023

25 mrt 2023 Hoogeveen

Kort verslag van de Jaarvergadering 2023 op 15 februari in de grote zaal van de Goede Herderkerk. Op deze Algemene Ledenvergadering werd het jaarverslag van 2022 besproken.

Secretaris dhr. P. van de Beld stelde het verslag aan de orde en dankte allen die een bijdrage hebben geleverd aan dit resultaat. Daarna was er gelegenheid om vragen te stellen. Naar aanleiding van de inhoud van het verslag werd gevraagd naar de ledenwerving in het afgelopen jaar. In samenwerking met de KBO is, door middel van een persbericht, een ledenwerfactie gehouden onder 50+ers in Hoogeveen, op 10 november 2022. Slechts een persoon gaf zich op als lid. Dit is een teleurstellend resultaat.

Vervolgens kwam het financiële verslag van penningmeester dhr. H. Kruizinga ter sprake. Leden van de kascommissie, dhr. D. S. Kamperman en dhr. J. Sieders, hebben kascontrole uitgevoerd. De kas is op orde. Met dank aan de penningmeester en met instemming van de vergadering wordt aan hem en het bestuur decharge verleend.

De kascommissie voor 2023 bestaat uit dhr. J. Sieders en mevr. S. Scholing. Reserve lid is dhr. J. Beijering.

Tijdens deze vergadering werd afscheid genomen van dhr. P. van de Beld, secretaris van 2015 tot 2023. Een opvolger is helaas nog niet gevonden, ondanks veel verzoeken.

Na een koffie- en theepauze zette mevr. Lies Bakker ons aan het puzzelen. Uit een aantal volzinnen kon een bloemennaam geraden worden. Een gezellige bezigheid, maar zeker niet eenvoudig. Ruim 30 leden bezochten deze ledenvergadering.

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden