Jaarrekening 2021 PCOB afd Rheden-Rozendaal

11 feb 2022 Rheden-Rozendaal

Op de Algemene Ledenvergadering van 24 maart 2022 zal de Balans en Exploitatierekening worden behandeld en toegelicht. Op 1 februari werd de boekhouding door de kascontrolecommissie nagelopen en goedgekeurd.
Zij zullen dan tevens verslag doen. Het verslag ligt dan tevens ter inzage. 
Wilt u vooraf een overzicht van de Balans en Exploitatierekening?
Klik dan op Jaarrekening PCOB Rheden-Rozendaal 2021 publ

Teken de petitie omtrent Pensioenwet

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. Daarom: pas de pensioenwet aan! Teken de petitie!

Petitie Pensioenwet