Ja, ik wil PCOB-lid worden

16 dec 2020 Leeuwarden

Ja, ik wil PCOB-lid worden

Het PCOB-lidmaatschap loopt per kalenderjaar en wordt jaarlijks automatisch verlengd. Inschrijven kan bij PCOB-afdeling Leeuwarden of landelijk bij het verenigingsbureau via www.pcob.nl/word-lid of 030-3400600. De contributie voor leden van de PCOB-afdeling Leeuwarden zijn per jaar € 30,00 (individueel) lidmaatschap) en € 55,00 (partner-lidmaatschap).

De PCOB-afdeling Leeuwarden int haar contributie via automatische incasso.
Leden die geen automatische inning wensen wordt jaarlijks € 2,50 administratie kosten in rekening gebracht.

Leden die alsnog willen overgaan tot automatische inning kan je dit doen via het incassoformulier. Hierbij een modelformulier dat je hiervoor kunt gebruiken. Formulier automatische incasso


Opzeggen lidmaatschap PCOB

Opzeggen kan voor 1 december 2020 per brief of per e-mail o.v.v. jouw lidnummer, dat kan bij de ledenadministrateur van de PCOB-afdeling Leeuwarden Jan de Vries T 058-2139792 jhdevrieswiarda@gmail.com . Sta je landelijk geregistreerd, dan kan opzeggen via secretariaat@kbo-pcob.nl , t.a.v. Ledenadministratie, Ringwade 67, 3439 LM  Nieuwegein.

Opzeggen vóór 1 december 2020. Opzeggingen na 1 december betekent dat de contributie voor het gehele volgende jaar – 2021 in rekening wordt gebracht.


Ja, ik wil KBO-lid worden

Stuur uw aanmelding naar secretaris KBO Leeuwarden, D.Miedemastrjitte 21, 9047 JG Minnertsga. Informatie zie kbofryslan.nl/afdelingen

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden