INGEKOMEN STUK

27 jan 2021 Alkmaar-Heiloo

Dag redactieleden van Bijklanken.

Dit berichtje valt onder de mogelijkheid te reageren in ”ik vind”. Maar ja, meestal vind in niet zoveel; ik zoek liever. Dus om te beginnen: hartelijk dank ook van mij voor het boekje met dankbare berichten. Het was een mooi Adventscadeautje vonden wij in huize Koelé.

In het boekje worden veel, vaak bijbels georiënteerde, dankwoorden uitgesproken.

Ik lees het met interesse. En toch….

Ja, en toch…

Sommigen van u weten van mijn geschiedenis met de Trapisten in hun Abdij in Zundert. Ik ben daar meer dan twintig jaar kind aan huis geweest. En van hen leerde ik o.a. dat dankbaar leven je heel dicht bij God brengt. En dan dankbaar voor alles en nog wat op je weg hè. Dus ook voor de afwas en de afgevallen bloemen in de tuin. En de rimpels in je gezicht. En de mooie viering in de Kerk en dus ook voor uw boekje. In die eerste jaren kreeg ik daar een heel mooie raad: dank God elke avond voor iets, voor wat dan ook. Dat ben ik dus gaan doen. En gaan volhouden. Ook in de afgelopen jaren waarin ik driemaal door een steeds diepere depressie werd geveld. Elke avond.

En nu, dank zij uw volgeschreven boekje heb ik een idee gekregen: Koop een léég boekje en schrijf daarin elke dag die dankbare gedachten op.

Dat ”vind ik” dus een mooi idee.

Dat boekje ga ik dus kopen.

Ook een ideetje voor U?

Een boekje voor de Ene en wie weet ook voor het nageslacht

 

Jeanne Koelé-Kruijff

Jongkindlaan 156 Alkmaar.

 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden