Informatie van Ridderkerk

6 aug 2021 Ridderkerk

PCOB afdeling Ridderkerk

INFORMATIE OVER ONZE AFDELING

AUGUSTUS 2021. 

 

 

Maandelijkse ledenbijeenkomsten.

Maandelijks houden wij een bijeenkomst voor en met onze leden, dit om het onderlinge contact te bevorderen; deze zijn op de laatste woensdag van iedere maand, (Behalve juni, juli en augustus) van 14.00 tot 16.00 uur en worden gehouden in de Christus is Koning Kerk, J. van Stolbergstraat 44, nabij het Dillenburgplein. (Nu in deze corona tijd onder voorbehoud).

Voor deze bijeenkomsten nodigen we meestal een spreker uit die een bepaald onderwerp met ons bespreekt of toelicht; verder hoort u e.e.a. over nieuwe ontwikkelingen van onze PCOB landelijk en van de afdeling.

 

Lief en leed, jubilea en zieken. Omzien naar elkaar.

Als we iets van een van onze leden of van ons zelf te melden hebben kunnen we  dit doen aan onderstaande personen; op een passende manier kunnen zij hieraan dan aandacht schenken.

 • Voor Ridderkerk doorgeven aan dhr. J. Breedveld, 422190.
 • Voor Rijsoord doorgeven aan dhr. C. IJsselstein, 424255.
 • Voor Slikkerveer en Bolnes aan dhr. J.A.F. Koerselman, 416451.

 

Overleden.

Helaas hebben we bericht ontvangen van overlijden van enkele  van onze leden, namelijk van:

 • De heer W.T. Saaij, Spuistaat,
 • De heer L. van Wijngaarden, Nic. Beetslaan en
 • Mevrouw  L. Visser-Boogert, Reijerweg.

Onze gevoelens van meeleven gaan uit naar hun familie en vrienden.

 

Nieuw lid.

We mochten ook weer een nieuw lid inschrijven n.l.

Mevrouw  R.C. van Oostveen, Ravelstraat.

We heten u van harte welkom en hopen spoedig nader kennis te kunnen maken.

                                                                                      

Uit de “Bestuursvergaderingen” van 17 mei en 12 juni 2021. 

De bestuursleden hebben via de mail en telefoon tot en met 17 mei contact met elkaar onderhouden over bestuursaangelegenheden. Recent is er voor het eerst op 12 juni een normale bestuurs-bijeenkomst geweest.

Aftredend uit ons bestuur zijn de bestuursleden A. Bode en A. Bos. Zij hebben zich bereid verklaard  nog weer een periode zitting te willen nemen. U kunt bezwaar maken tegen de verlenging van hun periode.

Binnen het bestuur is een discussie gaande over de vorm en inhoud van de ledenbijeenkomsten. Heeft u suggesties, laat het ons weten, deze zijn van harte welkom. Er ligt een voorstel op tafel om via e-mails “ het wel en wee van ons, van u als lid ” , te inventariseren en dat in een rondzendbrief/nieuwsbrief kenbaar te maken en door te sturen. Hierover wordt u nog verder geïnformeerd.

 

De data volgende bijeenkomsten in 2021(onder voorbehoud).

Hoewel niet zeker is hoe de corona zich verder ontwikkelt,heeft het bestuur wel al data voor de ledenbijeenkomsten in 2021 vastgelegd: 29/9, 27/10, 24/11, 15/12.In de Christus is Koning Kerk (CiK), aanvang 14.00 uur.

 

Contributie 2021.

De contributie voor het lidmaatschap bedraagt voor twee leden per adres: € 58 en voor één lid per adres: € 35.

Daarvoor ontvangt u per adres 1 ex. van het landelijke maandblad.

 

Rijbewijskeuring.

In geval dat u uw rijbewijs moet laten vernieuwen kunt u hiervoor o.a. terecht op volgende adressen:

In het Doktershuis, Nic. Beetslaan 3-5, tel. 423434, na telefonische afspraak, kunt u zich hiervoor op maandagmiddag tussen 17.00 en 18.00 uur voor € 40,- laten keuren.      

Dat kan ook bij Regelzorg, Noordenweg 43, voor € 50. Afspraak maken via www. regelzorg.nl of via tel. 088-2323300.

 

Dementie Wijs.

Er is een gespreksgroep mantelzorg, deze wordt verzorgd door Karaat, begeleiding is hierbij door de mantelzorg consulent.

Mocht u hiervoor interesse hebben u kunt zich aanmelding bij: info@karaatmantelzorg.nl of tel. 763717.         

 

Bestuur.

Ons bestuur bestaat uit de volgende personen:

 • Voorzitter J.A. Blok 419028;
 • Penningmeester L. Punt 432035;
 • Secretaris A. Bos 417660, E-mail: a.bos1577@upcmail.nl;
 • 2e secretaris mw. R. Stok 06-53750608;
 • Programma”s echtpaar Koerselman 416451
 • Ledenadministratie H. Klapwijk 413458;
 • Reis commissie mw. M. Kamperman-Klok 423785 en mw. T. Koerselman-Verwey 416451;
 • Mede tekenbevoegd  A. Bode 426208.

 

Magazine + Bijlage: 

Indien u voor de bezorging vragen heeft kunt u terecht bij Mw. Langeweg, Perkstraat 27. Tel. 421567.

 

 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden