Informatie over de afdeling

19 dec 2020 Vorden

Webmaster is Jan Rigterink . Vragen of opmerkingen kunt u sturen naar: jan@familierigterink.nl. Zijn telefoonnummer is: 0575-552933 (06-12604443)

———————————————————————————————————

Secrtaris.: Egbert J. Markerink                                  Penningmeester: H. Reerink

Burg. Galleestraat 25                                                      0575-553043

7251 EA VORDEN                                                              Voorzitter: Chrisje Tuitert-Gotink

tel: 0575-553233                                                                0575-431457

e-mail: ej.markerink@gmail.com                             

———————————————————————————————————

Contributie bedraagt € 33,50 voor een individueel lid en € 52,50 voor een echtpaar.

———————————————————————————————————

Teken de petitie omtrent Pensioenwet

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. Daarom: pas de pensioenwet aan! Teken de petitie!

Petitie Pensioenwet